Personer som allerede er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige vil omfattes av et nytt lovverk som skal forby denne type straffedømte å få jobb i videregående skoler og folkehøgskoler. Arkivfoto: Utdanning
Personer som allerede er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige vil omfattes av et nytt lovverk som skal forby denne type straffedømte å få jobb i videregående skoler og folkehøgskoler. Arkivfoto: Utdanning

Usikkerhet om overgrepsdømte som allerede jobber i skolen

Forslaget om at overgrepsdømte ikke skal få jobb i videregående skole eller på folkehøyskoler vil ikke ramme dem som allerede jobber der.

Publisert

I går ble det kjent at regjeringen vil hindre ved lov at personer som er dømt for overgrep mot mindreårige skal få jobbe i videregående skole og folkehøgskoler. På spørsmål om loven skal gjelde for allerede dømte personer som i dag jobber i videregående, viser Kunnskapsdepartementet til Grunnlovens paragraf 97 som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft».

Advokat Vidar Raugland jobber med arbeidsrett:

– Tidligere dommer vil kunne ha virkning for nytilsettinger, men ikke umiddelbart som grunnlag for oppsigelser eksisterende arbeidsforhold. Det må vurderes konkret, sier Raugland til Utdanning.

Utdanningsforbundets leder, Staffen Handal, sier forbundet støtter forslaget. Det blir også møtt med jubel fra Frp og SV. Mona Fagerås i SV sier at hun for en gangs skyld er fornøyd med statsråden.

Advokat Vidar Raugland mener også at det må skje mer enn en lovendring for å hindre seksuelle overgrep i skole og barnehage.

– Tiltaket er et skritt i riktig retning, men må ikke bli det eneste tiltaket mot overgrep.

– I skolesammenheng har lærere spesiell status i relasjonen med elever selv om det er snakk om videregående elever. Også videregående elever trenger den beskyttelsen de kan få via lovreguleringer som dette, sier han.

Powered by Labrador CMS