Det finnes straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til, kommer det fram i en ny bok. Ill.foto: Erik M. Sundt
Det finnes straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til, kommer det fram i en ny bok. Ill.foto: Erik M. Sundt

Barnehageansatte kan være straffedømt og likevel jobbe i barnehage

Barnehageansatte kan være dømt for vold mot barn, og likevel jobbe i barnehage, ifølge en ny bok.

Publisert

For å kunne jobbe i skole og barnehage må man vise fram politiattest, men i boken «Vandel: om politiattester og skikkethet» kommer det fram at dette ikke er en forsikring mot at personen ikke er straffedømt. Begrepet «plettfri vandel» betyr ikke at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre.

 

– Gir ikke to streker under svaret

I noen tilfeller er det derimot faktisk til dels alvorlige straffbare forhold som ikke vil fremkomme på en politiattest, kommer det fram i en pressemelding fra Politihøgskolen.

– En politiattest gir ikke to streker under svaret. Mange vil nok bli overrasket over at en barneomsorgsattest for eksempel ikke vil inneholde om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov». Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til, forteller professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne Tor-Geir Myhrer og Morten Holmboe lister blant annet opp 137 lovhjemler som gir rett til å innhente politiattest.

 

«Plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel

Begge er opptatt av at hensynene bak vandelsreglene må avveies mot hensynet til enkeltpersoners personvern.

– Selv om samfunnet skal vite mye om deg, kan det være nødvendig at ikke alle vet alt om deg og at du har ditt personvern for å kunne fortsatt være til nytte for samfunnet og fungere i arbeid. Det er et viktig hensyn å ha med seg når man vurderer om det skal innføres strengere regler om vandelskontroll. Likevel er det en del tilfeller hvor det kan være nødvendig å utvide omfanget av politiattester, sier Holmboe.

Forfatterne peker på flere forslag til endringer i dagens lovverk som de mener vil bidra til at politiattester bedre tjener sitt formål.

– Hva som er «plettfri», «tilfredsstillende» eller «hederlig» vandel, er ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at begrepene klargjøres i lovverket, slik at brukerne av politiattester har klare retningslinjer å holde seg til. Vi foreslår også at de såkalte barneomsorgsattestene utvides slik at vold mot barn anmerkes på attesten, sier Holmboe.

 

Powered by Labrador CMS