Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil ha en gjennomgang av regelverket for å vurdere en endring som skal hinde at overgrepsdømte får jobbe i den videregående skolen. Han mener samtidig at skoleeieren må ha stor handlefrihet.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil ha en gjennomgang av regelverket for å vurdere en endring som skal hinde at overgrepsdømte får jobbe i den videregående skolen. Han mener samtidig at skoleeieren må ha stor handlefrihet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sanner (H) vil se på regelverket rundt ansettelse av overgrepsdømte i videregående skole

Kunnskapsministeren viser til at elever på videregående ikke er like sårbare som barn i grunnskolen. Men han vil ha ny gjennomgang av regelverket.

Publisert

Tidligere overgrepsdømte får ikke lov til å jobbe i barnehage og grunnskole, men det er lov å ansette dem i videregående.

Personer som har vært dømt for overgrep får ikke lov til å jobbe i skole og barnehage, men de har lov til å jobbe i videregående skole. Der er det opp til skoleeier om de vil ansatte en person med en overgrepsdom i politiattesten.

Det har fått flere til å kreve en lovendring.  Partitopper fra Ap, Frp, SV og KrF har tidligere gått ut og støttet et yrkesforbud for overgrepsdømte i videregående skole.

Utdanning har gjennom en rekke saker kartlagt omfanget av overgrep utført av ansatte i barnehager og skoler. I fjor var 28 ansatte i skole og barnehage involvert i overgrepssaker.

For over et år siden stilte SV kunnskapsministeren spørsmål om innføring av yrkesforbud for overgrepsdømte også i videregående. Torbjørn Røe Isaksen var da kunnskapsminister og svarte at de ville «vurdere å stramme inn det eksisterende regelverket om politiattester».

Men lite har skjedd. Stortingspolitiker Mona Fagerås fra SV har på ny stilt spørsmål til kunnskapsministeren om hvordan han følger opp saken.

 

 

«Ikke på langt nær like sårbare»

Jan Tore Sanner har tatt over som statsråd og svarer at han vil ta initiativ til en ny gjennomgang av regelverket for å vurdere endringer. Han mener sakene i Utdanning er urovekkende lesning. Han peker han på at et totalt yrkesforbud strider mot det grunnleggende prinsippet om at straffedømte etter soning skal få en ny sjanse i arbeidslivet.

«Den nevnte forskjellen i regelverket mellom grunnskole og videregående opplæring kan forklares med at elever i videregående opplæring er eldre og ikke på langt nær like sårbare som barn i grunnskolen», skriver Sanner i svaret.

Han mener skoleeieren må ha stor handlefrihet, og at de i ansettelsessaker har kompetanse til å vurdere det som kommer fram på politiattesten.

«Så får en fornyet gjennomgang av regelverket eventuelt vise om det skal legges strengere vurderinger til grunn på dette området i videregående opplæring», avslutter Sanner.

 

– Ingenting har skjedd på 14 måneder

Mona Fagerås i SV er positiv til at statsråden vil ta initiativ til en ny gjennomgang. Hun er likevel kritisk til at det har gått hele 14 måneder siden daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa de ville vurdere en lovendring.

– Det tyder jo på at ingenting har skjedd i mellomtida, og det er derfor vanskelig å tro at regjeringen tar dette nok på alvor, sier Fagerås.

 

Lovendring tidligst i 2019

Fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til Utdanning at de tar sikte på å sette i gang gjennomgangen i løpet av våren eller sommeren i år.

«Spørsmålet departementet vil vurdere er om opplæringsloven § 10-9 bør skjerpes slik at yrkesforbud for overgrepsdømte skal vurderes innført også i videregående opplæring. Det vil være naturlig samtidig å vurdere tilsvarende for friskoleloven og folkehøyskoleloven», skriver departementet.

Hvis det munner ut i et forslag om å endre loven, vil det bli sendt ut på høring sammen med eventuelle andre lovendringsforslag. Vanligvis skjer det på sent på høsten og er avsluttet innen utgangen av året, ifølge departementet.

«Gjennomgangen av lovverk utføres internt i departementet, med nødvendig involvering av eksterne aktører på egnet måte. Lovendringer som vedtas av Stortinget trer normalt i kraft fra august året etter at en lovendringsprosess er igangsatt.»

 

Merknad1: Saken ble oppdatert 14.02.18 med svar fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Merknad 2: Den opprinnelige tittelen "Sanner er skeptisk til yrkesforbud for overgrepsdømte i videregående" ble endret 16.02.18 etter et intervju med Jan Tore Sanner. I intervjuet kommer det fram at han ikke er skeptisk, men at han åpner for et yrkesforbud for overgrepsdømte i videregående skole. Vår vurdering for den første tittelen var følgende avsnitt i hans skriftlige svar til Stortinget: "Som utgangspunkt mener jeg at skoleeieren selv må ha stor handlefrihet og også har kompetanse til selv å vurdere konsekvensene av merknader på en politiattest i konkrete ansettelsessaker".
Dette tolket redaksjonen slik at Sanner er skeptisk til et yrkesforbud.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS