I forrige uke var det et to timer langt personalmøte på Ulsrud vgs etter at lektor ved skolen, Simon Malkenes, hadde snakket om en klassetime på DAganytt 18 på NRK. Foto: Marianne Ruud
I forrige uke var det et to timer langt personalmøte på Ulsrud vgs etter at lektor ved skolen, Simon Malkenes, hadde snakket om en klassetime på DAganytt 18 på NRK. Foto: Marianne Ruud

Rektor på Ulsrud videregående skole måtte svare personalet sitt

På et nesten to timer langt personalmøte forrige onsdag måtte rektor på Ulsrud videregående stå skolerett for sine ansatte. De ansatte hadde en rekke spørsmål knyttet til den såkalte Malkenes-saken.

Publisert

17. mars hadde rektor David Dunlop et møte med de tillitsvalgte på Ulsrud videregående skole. Skolen har medlemmer i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, samt andre fagforeninger.

 

Dagen etter var det et nesten to timer langt personalmøte på skolen der temaet var etterspillet etter innslaget på Dagsnytt 18 5. mars, der lektor Simon Malkenes deltok. Leserinnlegget i Aftenpostens spalte Si ;D fra klasse 3 IDA på Ulsrud videregående skole var også tema på møtet.

Utdanning har i etterkant av personalmøtet spurt en rekke kilder om å viderebringe hva som foregikk på møtet.

 

Forundersøkelsene til en eventuell personalsak mot lektor Simon Malkenes, skal etter det Utdanning erfarer, fortsatt ikke være avsluttet, selv om møtet mellom Malkenes og ledelsen om denne saken fant sted for over en måned siden.

På personalmøtet fikk rektor David Dunlop spørsmål om det foregår forundersøkelser til en eventuell personalsak. Han svarte da at han som rektor aldri kommer til verken å bekrefte eller avkrefte om det foreligger en personalsak, med bakgrunn i at han har taushetsplikt.

Etter det Utdanning erfarer, så har alt som er skjedd i kjølvannet av Malkenes’ opptreden i Dagsnytt 18 blitt en belastning for personalet på skolen. De tillitsvalgte skal derfor ha tatt initiativ til et møte med ledelsen der målet var å få mer klarhet i hva som har skjedd og hva som skal skje videre.

 

Utdanning har fått opplyst at det ble stilt spørsmål til rektor om Malkenes’ beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt 18 ligger innenfor det en lærer skal kunne ytre seg om i media. På dette spørsmålet skal rektor ha gitt bekreftende svar.

Etter det Utdanning erfarer, fikk rektor også spørsmål om elevene i tilstrekkelig grad ble anonymisert i Dagsnytt 18. Til det skal rektor ha svart at han ikke kan komme inn på dette spørsmålet.

 

Et annet tema på personalmøtet var hvem som tok initiativ til å skrive leserinnlegget i Aftenposten. På spørsmål fra VG svarer Dunlop at initiativet til leserbrevet kom fra elevene. På personalmøtet skal rektor ha gjentatt dette svaret.

Lærerne som var til stede på personalmøtet skal imidlertid ikke ha slått seg til ro med svaret. De skal etter det Utdanning erfarer, ha spurt om elevene fikk hjelp med leserinnlegget. Rektor skal ha svart at elevene har skrevet leserinnlegget på egenhånd og at han selv ikke så leserinnlegget før det sto på trykk i Aftenposten. Dette har rektor også formidlet i et intervju med VG.

 

I en ordveksling på Twitter mellom programleder i NRK Fredrik Solvang og debattjournalist Ingvild Berg i Aftenposten, skriver Berg at elevene har fått hjelp med det praktiske, men ikke med å formulere selve teksten. En avdelingsleder på skolen, skal etter det Utdanning kjenner til, ha lest leserbrevet høyt i klassen. Avdelingslederen skal ha spurt elevene i samlet klasse om noen av elevene ikke ønsket å stille seg bak leserinnlegget. Ingen skal da ha formidlet at de ikke stilte seg bak innlegget.

På Twitter har det pågått en debatt mellom Solvang og Berg om hvor mange elever som egentlig stiller seg bak leserinnlegget i Aftenposten. I denne debatten er det ikke konkludert. Også på personalmøtet kom det fram at det i ettertid er uenighet blant elevene om hvor mange som stiller seg bak leserinnlegget.

 

Dunlop skal på møtet ha informert personalet sitt om at han som skoleleder har plikt til å sette i gang forundersøkelser etter paragraf 9A-5, dersom elever føler seg krenket. Han skal også ha informert om at skoleledelsen da har plikt til å informere skoleeier.

En lærer skal på personalmøtet ha spurt ledelsen om de har informert skolens elever om hvilke konsekvenser en skriftlig klage på en lærer etter paragraf 9A-5 kan få for læreren. Dette ble, etter det Utdanning erfarer, ikke besvart.

Rektor David Dunlop skal på personalmøtet ha gitt de ansatte beskjed om at det er full ytringsfrihet både for lærere og elever på Ulsrud videregående skole.

Samtidig formidlet han at han er usikker på om et ensrettet fokus på én skole er den beste måten å få fram budskapet på – om et inntakssystem som byr på utfordringer på samtlige skoler. Han hevdet på møtet at det vil kunne gjøre det enkelt å avvise debatten hvis problemstillingen kun angår Ulsrud.

 

NB! Rektor ved skolen, David Dunlop, har fått anledning til å lese gjennom saken. Red.