Ansatte i Utdanningsetaten i Oslo sier det er svak ytringskultur og mangel på åpenhet i etaten. Foto: Ylva Törngren
Ansatte i Utdanningsetaten i Oslo sier det er svak ytringskultur og mangel på åpenhet i etaten. Foto: Ylva Törngren

Ny rapport: Manglende ytringskultur i Utdanningsetaten i Oslo

Klokka 14.30 i ettermiddag ble rapporten om arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i Oslo presentert for de ansatte. Svak ytringskultur og mangel på åpenhet er avdekket.

Publisert

En ansatt svarer i kartleggingsundersøkelsen at vedkommende ikke tør å dele kritiske artikler om Osloskolen i sosiale medier for da kan man bli oppfattet som illojal.

Enkelte av de intervjuede forteller videre at de reagerte på at en representant for ledelsen gikk ut i media og skrøt av ytringskulturen.

 

 

Når nettopp ytringsfriheten skulle utredes, ble det offentlige utsagnet oppfattet som at det ikke var noen interesse for å finne ut av den reelle ytringskulturen.

En av de ansatte forteller også at det ble holdt en workshop om ytringsfrihet for vedkommendes avdeling, men at dette «opplevdes som en ren politisk utkvittering».

Ledergruppen i Utdanningsetaten i Oslo har advart mot den eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet, men byrådsavdelingen sa i oktober nei til å stanse undersøkelsen.

 

Mangel på åpenhet og svak ytringskultur

Manglende åpenhet og svak ytringskultur var ett av temaene i workshopene.

Temaet ble fremhevet av mange under intervjuene med PwC, som har gjennomført arbeidsmiljøkartleggingen på vegne av Byrådsavdelingen.

En del av de ansatte opplever at det er lite rom til å være kritisk eller faglig uenig med ledelsen. I intervjuene kom det fram påstander fra enkelte om at man da kan bli oversett, sanksjonert gjennom manglende uttelling i lønnsoppgjør eller fratatt arbeidsoppgaver.

Dette er bakgrunnen for det mange har kalt en fryktkultur.

 

 

 

For lite handlingsrom nedover

I pressemeldingen heter det at etaten kjennetegnes ved at den er byråkratisk, at det er omfattende kvalitetssikring og for lite handlingsrom nedover i organisasjonen.

De ansatte opplever for stor grad av kontroll og lite samarbeid på tvers av avdelingene.

Videre er det stor forskjell mellom hvordan toppledelsen og andre ansatte opplever behov for endring og manglende tillit mellom UDE og byrådsavdelingen.

Blant styrkene som nevnes er at ansatte har høyt fokus på samfunnsoppdraget. De ansatte kjenner målene de skal arbeide mot, de ønsker å gjøre en god jobb og har høy kompetanse.

Videre at de ansatte har stort engasjement for arbeidet sitt og de fleste har gode og støttende kolleger og opplever humor og trivsel på jobben.

 

Ny direktør vil se framover

– Vi har allerede satt ned en gruppe bestående av representanter fra Arbeidsmiljøutvalget og ledelsen i etaten, som skal dykke ned i rapporten og komme med forslag til hva vi skal forbedre oss på og hvordan det skal gjøres, sier den nye direktøren Kari Andreassen.

Hun sier også at hun lover å prioritere et godt arbeidsmiljø, åpenhet og inkluderende ledelse. Hun vil også bedre ytringsklimaet og samarbeidet med byrådet.

– Nå ser vi fremover. Utdanningsadministrasjonen har en krevende oppgave med å ta vare på alt som er bra. Samtidig som de skal forbedre seg på noen områder. Byrådsavdelingen vil naturligvis støtte organisasjonen i dette arbeidet, samtidig som vi også vil jobbe for å styrke samarbeidsklima mellom Utdanningsadministrasjonen og byrådsavdelingen, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli.

 

 

Powered by Labrador CMS