– Jeg mener at forskriften må endres, slik at skoleeier ikke automatisk skal involveres før en sak er grundig undersøkt på skolenivå, sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for Lederråd i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet
– Jeg mener at forskriften må endres, slik at skoleeier ikke automatisk skal involveres før en sak er grundig undersøkt på skolenivå, sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for Lederråd i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Korpås i UDF vil endre opplæringsloven etter Malkenes-saken

Det nye kravet til aktivitetsplikt i opplæringsloven kan føre til at en lærer som varsler om uforsvarlig læringsmiljø kan bli anklaget for å bryte loven. Det paradokset kan vi ikke leve med, sier lederen for Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås.

Publisert

Skjerpingen av opplæringsloven skulle gi elevene et sterkere vern mot mobbing og sikre dem et godt læringsmiljø. I stedet kan loven nå misbrukes til å anklage lærere for å bryte den samme loven.

– Hva mener du er blitt resultatet av den skjerpede lovparagrafen?

– Slik aktivitetsplikten er innrettet nå, med krav om rapportering til skoleeier allerede før en sak er undersøkt på skolenivå, så kan paragraf 9a-5 i opplæringsloven misbrukes til å trakassere lærere, sier Tormod Korpås, som er leder for Utdanningsforbundets lederråd.

Han mener det nå skal altfor lite til før det kan bli iverksatt uforholdsmessige tiltak mot enkeltlærere.

– Malkenes-saken har vist at en lærer som varsler om et uforsvarlig læringsmiljø, risikerer å bli anklaget for å bryte den loven som nettopp var ment å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø. Dette paradokset kan verken lærere eller skoleledere leve med, påpeker han.

– Hva bør gjøres med lovparagrafen?

– Jeg mener at forskriften må endres, slik at skoleeier ikke automatisk skal involveres før en sak er grundig undersøkt på skolenivå.

– Kan ikke en endring av denne lovparagrafen, som blant annet Elevorganisasjonen har kjempet så hardt for, plutselig få mindre betydning?

– Nei, det er jeg helt uenig i. Kravet om at alle varsler om trakassering skal undersøkes må selvsagt bestå. Det viktige her er at opplæringsloven ikke kan stå i motsetning til Arbeidsmiljøloven. Med dagens lovtekst er det nettopp det den gjør, sier Korpås og legger til:

– Skoleledelsen tvinges til å rapportere saker som kunne vært løst på skolenivå, noe som heller ikke vitner om tillit til skoleledelsen.

 

Powered by Labrador CMS