Ved Jeriko skole i Oslo er rundt 30 prosent av lærerne ukvalifiserte, basert på Utdanningsdirektoratets tall. Landssnittet er på 4,5 prosent.

Oslos skolebyråd: 
Boligprisene presser lærerne ut av byen

Både Oslo og de fleste nabokommunene har høyere andel ukvalifiserte lærere enn landssnittet. Flere peker på høye boligpriser som en utfordring.

Publisert

Oslo har en høyere andel ukvalifiserte lærere enn landssnittet. Dette viser begge statistikkene som tar for seg tematikken. Utdanningsdirektoratets (Udir) tall viser at andelen ukvalifiserte er på 5,6 prosent i Oslo, mens landssnittet ligger på 4,5. 

I motsetning til Udir-statistikken, inkluderer SSB-statistikken også vikarer. Her ligger Oslo, med sine 24,4 prosent, langt høyere enn snittet på 16,9 prosent. Du kan lese mer om statistikken, og sjekke tall for din kommune i denne artikkelen.

Likevel har Utdanningsnytt vært i kontakt med flere som peker på konkurransen fra nettopp Oslo som en utfordring, når de skal få tak i kvalifiserte lærere. Blant disse er Utdanningsforbundets leder i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland. 

Oslo er et eget tariffområde for lærere, med et lønnsnivå som ligger litt høyere enn resten av landet. 

Når vi ser nærmere på tallene for Oslo og de ni kommunene hovedstaden grenser til, har ni av de ti kommunene en høyere andel ukvalifiserte lærere basert på SSBs statistikk. Det ene unntaket er Nesodden som ligger helt på snittet med 16,9 prosent. 

Basert på Utdanningsdirektoratets tall skårer Nesodden og Ringerike bedre enn landssnittet på 4,5, mens resten gjør det dårligere. 

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, skriver til Utdanningsnytt at kommunen har satt i gang et stort arbeid for å rekruttere og beholde lærere i Oslo-skolen.

– Til grunn for dette arbeidet ligger det en erkjennelse om at vi har for mange ukvalifiserte lærere i dag. Dette skal vi endre.

Holmås Eidsvoll skriver om en stor strategi med en rekke målrettede tiltak, som skal utarbeides i samarbeid med organisasjonene. 

Men dersom denne strategien settes til livs, blir det ikke under Holmås ledelse. På valgdagen mandag ble det klart at det rødgrønne byrådet i Oslo mister flertallet til et nytt byråd med Høyre i spissen. Utdanningsnytt fikk svar fra byråden før valgresultatet ble klart. 

Høye boligpriser

Samtidig ønsker også byråden å nyansere diskusjonen noe. 

– De fleste som går under kategorien «ufaglært» i Osloskolen er høyt utdannede fagpersoner, som mangler godkjent pedagogisk utdanning. De er viktige ressurser for skolene våre, som får tilbud om utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning. 

– Bidrar de høye boligprisene i Oslo til at det vanskelig for lærere å etablere seg i kommunen?

– Den enorme prisveksten i boligmarkedet gjør at mange yrkesgrupper sliter med å etablere seg i Oslo, og at de blir presset ut av byen. Dette gjelder også lærer og barnehagelærere, skriver Holmås Eidsvoll.

Hun påpeker samtidig at det er mange som kommer til Oslo for å studere, og som senere ønsker å flytte tilbake til hjemstedet sitt når de etablerer familie. 

Utdanningsforbundets leder i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, har også trukket frem de høye boligprisene i Bærum som et problem. Det gjør at kommunen sliter med å holde på lærere som skal etablere familie, ifølge Hjetland.

– De flytter ofte ut for å etablere seg steder der det er billigere å bo, sa Hjetland til Utdanningsnytt tidligere i september.

Kommunestyrepolitiker Jan Thalberg Jr. (Frp) trakk også frem høye boligpriser som en del av forklaringen på Bærums høye andel ukvalifiserte lærere. 

Powered by Labrador CMS