Mange ukvalifiserte: Ved Stabekk skole i Bærum er 23,9 prosent av lærerne ukvalifiserte, viser GSI-statistikken.

Store sprik i grunnbemanningen:

Ti ganger så mange ukvalifiserte i Bærum som i Bergen

Høye boligpriser og lav lønn gjør det vanskelig for lærere å etablere seg i Bærum, mener tillitsvalgt.

Publisert

I Bærum kommune viser tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) at 8 prosent av lærertimene dekkes av ukvalifiserte lærere. Dette er ti ganger høyere enn i Bergen, der tilsvarende tall er på 0,8 prosent. 

Ser man på SSBs statistikk over andel ukvalifiserte årsverk, er forskjellene mellom kommunene relativt sett mindre. Her skiller det 6,5 prosentpoeng, med henholdsvis 22 prosent for Bærum og 16,5 prosent for Bergen. 

Du kan lese mer om de to statistikkene, og sjekke tilstanden i din kommune i denne artikkelen.

Bjørn Sigurd Hjetland er Utdanningsforbundets lokallagsleder i Bærum. Han blir ikke overrasket når Utdanningsnytt legger frem tallene. Dette er en utvikling han har fulgt med på over tid. Hjetland forteller at han har vært i kontakt med flere skoleledere som har måttet ansette lærere uten lærerutdanning også i år.

– Det er store utfordringer når det gjelder rekruttering i Bærum. Skolene får ikke mange nok kvalifiserte søkere til oppstarten av skoleåret, sier Hjetland. 

Han forteller at kommunen over tid har slitt med å holde på nyutdannede lærere. 

– De flytter ofte ut for å etablere seg steder der det er billigere å bo, sier han. 

I tillegg til de høye boligprisene, er det også tøff konkurranse om lærerne i regionen. Dette fører til at kommunen også mister en del av de mer erfarne lærerne til andre kommuner med bedre lønnstilbud. 

Bjørn Sigurd Hjetland, leder for Utdanningsforbundet i Bærum.

– Enkelte søkere får en ny ansiennitetsberegning når de ansettes i en ny kommune. Det kan utgjøre 50-70 000 kroner i økt lønn, sier lokallagslederen.

Han mener kommunen må ta grep for å bedre situasjonen. 

– De må gjøre noe med lønnsvilkårene, og arbeidsvilkårene er det også naturlig å se på. Vi må ha rammene vi trenger for å kunne gjøre en god jobb. Jeg er usikker på om vi har det i Bærum.

Gir 20 000 ekstra til småtrinnslærere

Direktør for oppvekst Brynhild Farbrot i Bærum kommune skriver i en e-post til Utdanningsnytt at kommunen jobber hardt med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Hun viser blant annet til at kommunen har innført en økonomisk kompensasjon på 20 000 kroner i året til lærere som underviser minst 70 prosent på første til fjerde trinn.

Hun forteller også at de bruker mye ressurser på videreutdanning. 

– Bærumsskolen har over år hatt den høyeste prosentandelen lærere i videreutdannelse, skriver Farbrot i e-posten.

– Tøff konkurransesituasjon

Håkon Kvenna Veum (H) er leder for Hovedutvalg barn og unge i Bærum kommune. Han skriver til Utdanningsnytt at 76 prosent av lærerne uten godkjent utdanning i kommunen, har annen høyskole- eller universitetsutdanning.

– Det er viktig å jobbe med rekruttering på flere områder. Kommunen må være tilstede på studiestedene og markedsføre seg i relevante kanaler, skriver Veum til Utdanningsnytt. 

Håkon Kvenna Veum (H) er leder for Hovedutvalg barn og unge i Bærum kommune

Han forteller også at det politiske flertallet i kommunen blant annet har doblet tildelingen til miljølærere og gitt 27 millioner ekstra til bemanning for oppfølging av sårbare elever.

– Med flere yrkesgrupper på skolene og mer ressurser håper vi det blir mer interessant å jobbe i skolene, skriver Veum.

Jan Thalberg Jr. (Frp) sitter i kommunestyret i Bærum og er medlem av Hovedutvalg barn og Unge. I likhet med Hjetland i Utdanningsforbundet peker han på de høye boligkostnadene som en utfordring.

Bystyremedlem Jan Thalberg Jr. (Frp) i Bærum

– Dette gjør at vi lever i en tøff konkurransesituasjon i forhold til å tiltrekke oss lærere med riktig utdanning i et svært mobilt arbeidsmarked. Bærum tilbyr gode betingelser for lærerne som arbeider her, men vi har tatt et valg om at vi ikke skal være lønnsledende, skriver han i en e-post til Utdanningsnytt.

Han skriver også at partiet er opptatt av etter- og videreutdanning, og at kommunen kan vise til svært gode skoleresultater, og fornøyde barn og foreldre.

Bergen-byråd er stolt

I motsatt ende av skalaen finner vi en annen stor kommune som begynner på «b». Blant de 10 største kommunene i Norge, er det Bergen som kommer soleklart best ut av GSI-statistikken. 

Kun 0,8 prosent av de planlagte undervisningstimene i kommunen gjennomføres av ukvalifiserte lærere. 

– Vi er stolt av det, sier Linn Katrin Pilskog (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen til Utdanningsnytt. 

Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Bergen gjør det også ganske bra ut fra SSBs statistikk (15,5 prosent), men her må de se seg slått av Fredrikstad, Trondheim og Kristiansand blant de største kommunene.

I Bergen tilbys lærerutdanninger både av Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen. Pilskog mener et godt samarbeid med disse har vært viktig for de gode resultatene.

Samtidig forteller hun at kommunen har vært tidlig ute med å prioritere penger til å oppfylle lærernormen.

– Når vi viser at vi prioriterer skolene, blir det mer attrakdtivt å være lærer her.

Powered by Labrador CMS