I Vestfold og Telemark finner oppfølgingstjenesten 98 prosent av ungdommene som ikke er i skole eller jobb. Bare 2 prosent av ungdommene har "ukjent status".
I Vestfold og Telemark finner oppfølgingstjenesten 98 prosent av ungdommene som ikke er i skole eller jobb. Bare 2 prosent av ungdommene har "ukjent status".

Oslo: Finner ikke ungdommene utenfor

Oppfølgingstjenesten rundt om i landet hjelper nesten alle unge som har falt utenfor skole og arbeid. Men i Oslo finner ikke tjenesten halvparten av disse ungdommene.

Publisert Sist oppdatert

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring. I Oslo får bare halvparten av ungdommene som er utenfor denne hjelpa.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er stor variasjon mellom fylkene. I Oslo har hele 48 prosent av ungdommene det som kalles "ukjent status". Det vil si at fylket ikke vet hva de gjør, og heller ikke er i gang med å hjelpe dem. Andelen med ukjent status er under 5 prosent i flere andre fylker. Utdanningsetaten i Oslo opplyser at det er relativt få unge i Oslo som verken går på videregående eller jobber.

– Oslo har en lav andel ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe. En viktig årsak til dette er at mange i Oslo fullfører og består, og dermed ikke har behov for oppfølging, sier John Erik Pope, fagkonsulent i Utdanningsetaten i Oslo.

Ungdom oppholder seg i utlandet

Kommunen forsøker å nå dem gjennom brev, epost, tekstmeldinger og på telefon. I juni 2021 var det 420 ungdommer som hadde ukjent aktivitet i Oslo.

– Dette er ungdommer som, på tross av gjentatte forsøk på kontakt, ikke har gitt noen tilbakemelding til oppfølgingstjenesten selv etter ulike henvendelser, sier Pope.

Oppfølgingstjenesten i Oslo er kjent med at andelen ungdom den ikke oppnår kontakt med er langt høyere enn i resten av landet.

– Det kan være mange forklaringer på dette. Vi ser blant annet at en del av ungdommene oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre perioder, og at enkelte tilbud som praksisplass ikke alltid er registrert i statistikken, sier Pope.

Kommer ikke i gang med skole

De unge i Oslo som er utenfor, og som faktisk får hjelp av oppfølgingstjenesten, kommer også sjeldnere i gang med skole eller jobb. Bare 16 prosent av ungdommene som var registrert i oppfølgingstjenesten i 2021, kom i gang i løpet av året. I Innlandet og Vestfold og Telemark kom 59 prosent i gang med skole eller jobb.

I hele landet går antall unge som er registrert i oppfølgingstjenesten ned, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.