Annonse

Når regjeringen nå utvider ordningen med gratis kjernetid i barnehagene for 2-åringer, sendes regninga til de andre foreldrene. Ill.foto: Utdanning

Barnehagereform betales av foreldrene

Nå skal toåringer fra lavinntektsfamilier få gratis kjernetid i barnehagen. De andre barnehageforeldra betaler regninga.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– For å kunne utvide ordninga med gratis kjernetid i barnehagen til å inkludere toåringer, foreslår vi å øke maksprisen for en barnehageplass med 50 kroner, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet til Utdanning.

 

– Ikke noe problem for de fleste 

Fra før har barn fra familier med lav inntekt hatt mulighet til gratis kjernetid i barnehage fra de er tre år.

– Dette vil gi flere barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å gå i barnehage, mens foreldre kan bruke tid på utdanning eller arbeid, sier Rikke Høistad Sjøberg.

– Vi er glade for denne reformen. Det er en reform som kan bety svært mye positivt for dem som vil benytte seg av den, sier leder for Foreldreutvalget for barnehager, Marie Therese Skinstad-Jansen.

– Er det prinsipielt rett at det lille fellesskapet av barnehageforeldre skal finansiere dette, i stedet for det store fellesskapet av alle skattebetalere?

– For de fleste vil denne femtilappen ikke være noe problem. Men vi skal ikke undervurdere effekten det kan ha for dem som har flere barn i barnehagen og en anstrengt økonomi i utgangspunktet. Likevel er nå gleden over at tiltaket kommer på plass min sterkeste reaksjon på dette, sier Marie Therese Skinstad-Jansen.

 

80 kroner i prisstigning

Den nye maksimalprisen for barnehager blir 3040 kroner måneden. Det er en økning på 130 kroner, der altså 80 kroner representerer prisstigning.

Det nasjonale minstekravet for å få redusert foreldrebetaling for familier med lavinntekt, slik at familier med lav inntekt er skjermet fra økningen i maksimalprisen. Regjeringen foreslår at fra 1. august 2019 settes grensa til 548.500 kr.

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________