Annonse

– Det skuffer meg at KrF nå stemmer sammen med regjeringspartiene mot en etterlengtet tillitsreform de selv var med å ta initiativ til for kort tid siden, sier Mona Fagerås (SV). Arkivfoto: Marianne Ruud

Mona Fagerås (SV) mener KrF faller elever og lærere i ryggen

– I kjølvannet av Malkenes-saken hadde jeg forventet at flere politikere ville skjønne behovet for å øke det faglige handlingsrommet til lærerne, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Jeg er veldig overrasket og skuffet på elevenes og lærernes vegne, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Utdanning etter at det i dag ble klart at KrF ikke støtter tillitsreformen som Ap, SV og Sp har foreslått. 

– Det skuffer meg at KrF nå stemmer sammen med regjeringspartiene mot en etterlengtet tillitsreform de selv var med å ta initiativ til for kort tid siden, sier Fagerås. 

 

 

Hun hevder at KrF – i liket med SV, Ap og Sp – tidligere har vært svært opptatt av en tillitsreform og behovet for en gjennomgang av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.  

Fagerås begrunner det med at KrF ga sin støtte til Ludvigsen-utvalgets utredning «Framtidens skole» og behandlingen av stortingsmelding 28, «Fag. Fordypning. Forståelse».

  

KrF har tidligere vist til finsk skolesuksess 

Fagerås viser blant annet til hva KrF sa i stortingsinnstilling 19, der Finlands skolesystem trekkes fram som suksess på bakgrunn av gode resultater i internasjonale tester. Her heter det: «Finsk skole benytter ikke standardiserte nasjonale tester og prøver. Den finske skolen vektlegger i større grad profesjonell ansvarlighet og tillit til lærerrollen. Dette nevnes som faktorer som skaper et godt miljø for læring.» Flertallet besto av Ap, KrF, Sp, Venstre og SV. 

– Elever og lærere fortjener en skole der det undervises praktisk og variert og som ivaretar skolens brede læringsoppdrag, i stedet for å bli utsatt for detaljstyring og overdreven kontroll av overivrige politikere og skoleeiere, sier Fagerås og legger til:

– I kjølvannet av Simon Malkenes-saken, hadde jeg forventet at flere politikere hadde skjønt behovet for å styrke tilliten og øke det faglige handlingsrommet til lærerne. I stedet ender vi opp med et knefall for høyresidens gammeldagse målstyring, som utsetter elevene våre for et test- og prøvehysteri som gjør dem stressa og syke, avslutter hun.

 

 

Hans-Fredrik Grøvan (KrF) mener profesjonsfellesskap må bygges nedenfra 

– Hva er grunnen til at KrF ikke støtter forslaget fra Ap, Sp og SV om en kvalitetsreform i skolen? 

– Siden vi ikke støtter alle forslagene i dokumentet kan vi ikke støtte en tillitsreform som viser til dokumentet i sin helhet. I stedet har vi plukket ut de forslagene vi mener vil være riktige steg på veien for å bygge tillit mellom skolens ulike aktører, sier Grøvan til Utdanning. 

– Hvorfor ønsker ikke KrF en egen gjennomgang av eksamensordningen? 

– Siden eksamen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, stemmer vi ikke for en egen gjennomgang av eksamen nå. Det skal gjøres en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet og det er et forslag vi støtter, sier Grøvan. 

– Hvorfor støtter ikke KrF forslaget om å lage en nasjonal plan for profesjonsfellesskap? 

– Forslaget om en nasjonal plan for å styrke profesjonsfellesskapet i skolen, er et forslag vi ikke støtter fordi vi mener at profesjonsfellesskap må byges nedenfra, på den enkelte skole og i den enkelte kommune. En slik plan må kommunene og skolene ha et eierskap til og det skjer etter KrFs mening ikke gjennom nasjonale planer som tres ned over hodene på den enkelte ansatte, sier han.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!