Annonse

Flest menn på yrkesfag – flest kvinner på studieforberedende

I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det var drøyt 200.000 elever i videregående opplæring per 1. oktober 2016. Nesten 62 prosent av disse elevene fulgte et studieforberedende utdanningsprogram, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tråd med foregående år er det tydelige kjønnspreferanser når det gjelder valg av utdanningsprogram. Kvinner er i flertall på studieforberedende utdanningsprogram. 56 prosent av elevene på studiespesialisering per 1. oktober 2016 var kvinner, mens mer enn to av tre elever på musikk, dans og drama var kvinner. Idrettsfag er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet hvor menn er i flertall.

Menn er i flertall blant elevene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Flere yrkesfaglige program er sterkt representert av ett kjønn. På bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon er andelen mannlige elever på mellom 90 og 95 prosent. På den annen side er bare 17 prosent av elevene på helse- og oppvekstfag menn.

Menn dominerer enda mer blant lærlinger. Av 40.700 lærlinger og 2000 lærekandidater per 1. oktober 2016 var 70 prosent menn.

Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene.

Nær 92 prosent av elevene i videregående opplæring per 1. oktober 2016 var registrert ved en offentlig skole. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid antallet elever ved private skoler nær doblet seg: fra 8300 til over 16.400. Dette har ført til at andelen elever i videregående opplæring ved private skoler har økt fra 5 til 8 prosent mellom 2001 og 2016.

Innslaget av private skoler varierer fra fylke til fylke. I Finnmark var bare litt over 2 prosent av elevene registrert ved en privat skole per 1. oktober 2016, mens andelen i Hordaland var over 14 prosent. Sammen med Buskerud er Hordaland det fylket der andelen elever ved private skoler har økt mest i denne perioden.

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!