mobil
iphone

Sandefjord innfører mobilfri skole

Fra høsten får ikke elever lov å bruke private mobiltelefoner eller smartklokker på skolenes områder.

Publisert Sist oppdatert

Det ble vedtatt i Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge tidligere denne måneden.

Det skjer etter at Utdanningsdirektoratet har kommet med en anbefaling om at mobiltelefonen og smartklokken skal ut av klasserommene - både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Udir mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er helt enig i direktoratets anbefaling.

– Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier hun.

Nå tar Sandefjord kommune grep og vil fra høsten etterkomme anbefalingene fra både Udir og kunnskapsministeren.

Vil ha felles retningslinjer

Mobilbruk har vært oppe til drøfting i de kommunale skolene flere ganger, og status er at alle skolene har retningslinjer for bruk av mobiltelefon. 90 prosent har skriftliggjort begrensningene i skolens ordensreglement, mens 65 prosent har forbud mot mobilbruk.

Ingen av skolene tillater bruk av mobil i undervisningstiden, mens noen skoler tillater bruk i pauser og friminutt. Noen skoler samler inn mobilene ved skolestart, mens andre har krav om at mobilen skal være avskrudd i timene og lagt et sted hvor den ikke kan nås.

Erfaringene med oppfølging og administrering av ordningene, samt hvorvidt elevene følger forventningene, varierer noe. 80 prosent av rektorene svarer at de gjerne ser at det lages felles retningslinjer for elevenes mobilbruk, noe Kunnskapsdepartementet er i ferd med å ferdigstille.

Kommunen skal nå legge fram en sak som beskriver innføringen av mobilfri skole skal i løpet av våren 2024. Her skal det komme fram hvordan skolene skal håndtere avvik for elevene som er avhengige av mobilen i skoletiden. Det gjelder blant annet elever som har diabetes og som trenger å være koblet til nett. Saken skal være ferdigstilt i god tid før skolestart slik at skolene får tid til å forberede ansatte, samt informere elever og foreldre.

Det vil også være mulig for hver enkelt skole å iverksette mobilfri skole med øyeblikkelig virkning dersom skolen selv ønsker dette. 

Ordningen evalueres våren 2025.

Nødsituasjon

Ifølge Skjermbrukutvalget vil det å forby mobiltelefon på skolen ha flere fordelaktige sider. Blant disse kan nevnes at mobiltelefoner oppfattes å være en kilde til forstyrrelser i klasserommet og i skolegården. Personvernet vil bedres, blant annet ved at muligheten for filming, fotografering og/eller lydopptak forhindres.

Fysisk samhandling og sosial interaksjon gis bedre forhold, og elevene kan lettere engasjeres i lek og aktiviteter.

Samtidig er mobiltelefonen et godt læringsverktøy. Et forbud kan begrense elevenes tilgang til kunnskap. Elever og lærere kan også dra nytte av mobiltelefoner for å tilpasse læringsmiljøet til individuelle behov.

Tilgang til mobil gir også trygghet ved at elevene kan kontakte foreldre ved behov, eller i en nødsituasjon.

Powered by Labrador CMS