Mange av de som jobber i det offentlige etter fylte 67 år mister deler av eller hele sin innbetalte og opptjente tjenestepensjon.
Mange av de som jobber i det offentlige etter fylte 67 år mister deler av eller hele sin innbetalte og opptjente tjenestepensjon.

Utdanningsforbundet er en riktig organisasjon for pensjonister

Debatt: Som langvarig medlem av forbundet, og fra 2017 som pensjonist, mener jeg at Utdanningsforbundet er en meget god organisasjon – også for oss pensjonister!

Publisert Sist oppdatert

I Utdanning nr. 10 spør Gunnstein Ueland om Utdanningsforbundet er rett organisasjon for pensjonister. Etter min mening er det ingen tvil om at vi alle bør opprettholde medlemskapet.

Det gir oss en rekke fordeler, og kontingenten er svært lav. Utdanningsforbundet har dessuten et pensjonistråd, som er et rådgivende organ for sentralstyret.

I pensjonistrådet drøftes og fremmes det saker som gjelder pensjonistenes forhold, og det jobbes intenst med saker som gjelder oss pensjonister, blant mye annet med pensjons- og trygdeordningene. Og som pensjonistmedlemmer får vi også tilbud om forbundets meget gode forsikringsordninger, og det eksisterer en spesiallaget forsikringspakke for oss pensjonister.

Utvilsomt bør også Utdanningsforbundet jobbe enda sterkere for å få en rettferdig pensjonsordning for både lærere og andre offentlig ansatte.

Les også: Her er rettigheter når den kommunale barnehagen blir privat

Men utvilsomt bør også Utdanningsforbundet jobbe enda sterkere for å få en rettferdig pensjonsordning for både lærere og andre offentlig ansatte. Det verste med hensyn til tjenestepensjon er hvordan de som jobber i det offentlige etter fylte 67 år behandles. Mange mister deler av eller hele sin innbetalte og opptjente tjenestepensjon.

De som jobber til de fyller 70, taper mer enn 50 000 kroner årlig, og de som jobber til fylte 73, taper hele sin tjenestepensjon.

0 kroner før skatt

Dersom de fleste av oss lever til vi er 85 år (forventet levealder etter fylte 70), vil tyveriet utgjøre mer enn 17 milliarder kroner.

Totalt dreier dette seg om over 25 000 personer, og dersom vi går ut fra at et gjennomsnittlig tap «bare» er 45 000 per år, betyr det et totalt årlig tap på godt over 1 milliard kroner, som mange vil omtale som et statlig tyveri. Dersom de fleste av oss lever til vi er 85 år (forventet levealder etter fylte 70), vil tyveriet utgjøre mer enn 17 milliarder kroner.

Og dette er til tross for at Statens Pensjonskasse i sin pensjonsblogg betegner pensjonsbetalingen som «et innskudd som vil tilbakebetales». Hvem skulle da tro at folk som har jobbet til fylte 73 år, og har betalt inn flere millioner i tjenestepensjon, får følgende svar fra Statens Pensjonskasse: «På din forespørsel kan vi informere om at din tjenestepensjon vil utgjøre kroner 0 før skatt.»

Så du denne? Eldre lærere føler seg verdsatt i skolen

Politikerne er opptatt av at vi skal jobbe lengst mulig, og de har gjentatte ganger uttalt at dette skal lønne seg økonomisk, mens det helt motsatte altså er tilfelle – etter at Stortinget i 2010 vedtok en samordning av vanlig pensjon og tjenestepensjon. Men samordningen skulle ikke gjelde for dem selv, ikke for regjeringsmedlemmer og heller ikke for ansatte i Statoil – nå Equinor. Hva var begrunnelsen for at det skal gjelde alle andre offentlig ansatte?

Å jobbe lenge minsker pensjonen

I boka om sitt liv skriver Jens Stoltenberg i 2016 at han mener at pensjonsreformen er rettferdig, og at den fører til en inntekt for staten på flere titalls milliarder kroner.

Det problematiske er at denne inntekten ikke bare skyldes den positive samfunnsøkonomiske effekten, som vel var meningen, men vesentlig er det at ordningen i tillegg fører til nedsatt pensjon for de som fortsetter å jobbe etter fylte 67 år.

Les også: Dette bør du vite om uførepensjon

Både Pensjonistforbundet og arbeidstakerorganisasjonene, inkludert Utdanningsforbundet, har uttalt seg klart mot ordningen. Men den eksisterer fortsatt.

Jeg vil sterkt oppfordre Utdanningsforbundet til å kontakte andre arbeidstakerorganisasjoner, samt Pensjonistforbundet, og at de sammen jobber hardt for å få opphevet Samordningsfellen.


Politiker-skepsis til samordning

Alle partier var representert på møtene, og representantene uttalte seg kritisk til samordningen.

I fjor høst arrangerte Pensjonistforbundet møter om saken over hele landet. Alle partier var representert på møtene, og representantene uttalte seg kritisk til samordningen.

Også i Oslo var samtlige partier representert, og her følger et kort referat av hva de enkelte partifellene uttrykte etter et innlegg jeg holdt:

Christian Tybring Gjedde, FrP: Jobber man til over 67 år, skal det kompenseres OPP! IKKE NED!

Heidi Nordby Lunde, Høyre: Pensjonsutbetaling skal være riktig og rettferdig.

Frode Jacobsen, Ap: Samordningsfella er uheldig.

Marian Abdi Hussein, SV: Vi er kritiske til reformen.

Seher Aydar, Rødt: Pensjonen skal følge utviklingen samfunnet. Ingen skal straffes for å jobbe lenge.

Jan Bøhler, Sp: Samordningsfella ødelegger.

Espen Andreas Hasle, KrF: Det skal være godt å bli gammel i Norge. Det skal være trygghet i pensjonen. Samordningsfella er en feil. Det må fikses.

Benedicte Lund, MDG: Pensjonsreformen er uoversiktlig. Ingen vil vel at det ikke skal lønne seg å jobbe lenge. Vi ønsker ikke at noen skal tape pensjon. Vi vil gå gjennom ordningen.

Odd Einar Dørum, Venstre: Det var rot i huet da reformen ble vedtatt og det ble gjort forskjell på privat og offentlig pensjonsordning.

Planlegger massesøksmål

Vi er mange som jobber for å få rettet opp den store uretten mot ivrige offentlige ansatte som er så uheldige å være født i perioden 1943-62, og som har fulgt politikernes sterke oppfordring om å stå lengst mulig i jobb. Sammen med åtte andre er jeg med i «Arbeidsgruppen mot Samordningsfellen». Som nevnt dreier dette seg om over 25 000 personer, og vi representerer et nettverk på noen hundre personer. Vi oppfordrer sterkt til at enda mange flere melder seg inn i nettverket. Det er gratis å være med, og det vil være fint om flest mulig melder seg inn ved å sende en e-post til pensjonstjuveriet@gmail.com.

For tiden vurderer vi (...) et massesøksmål mot Staten på grunn av samordningen som rammer svært mange personer med tap på opptil flere millioner kroner.

For tiden vurderer vi i Arbeidsgruppen mot Samordningsfellen et massesøksmål mot Staten på grunn av samordningen som rammer svært mange personer med tap på opptil flere millioner kroner. Vi håper også på (regner med) støtte både fra Utdanningsforbundet og andre arbeidstakerorganisasjoner, i tillegg også fra Pensjonistforbundet, som i flere år har jobbet svært aktivt med saken.

Støtte fra gamle og nye regjeringspartier

Solberg-regjeringen; Høyre, Venstre, KrF, med FrP som støtteparti, uttalte før den gikk av for et år siden at partiene mener at Samordningsfellen må oppheves. Kristin Skogen Lund, som var president i NHO, ledet fra 2020 det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget, som evaluerte pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget leverte sin utredning i juni 2022. Utvalget skriver at insentivene for å fortsette i jobb, ble vesentlig svekket av pensjonsreformen vedtatt i 2010, i forhold til reglene som gjaldt før 2010. De som fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, taper store summer på det, og stadig flere oppdager dette og slutter derfor i jobb tidligere enn de egentlig ønsker.

Fikk du med deg denne? Andelen eldre lærere er synkende

Arbeiderpartiet ved Jonas Gahr Støre har også klargjort at Arbeiderpartiets utgangspunkt er at ingen skal tape på å stå i jobb etter fylte 67 år. Tvert imot – det skal belønnes. Ingen skal tape i årlig utbetalt pensjon. Som svar på en nylig henvendelse fra en i gruppen mot samordningsfellen sier Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng at det i Hurdalsplattformen ikke framgår at det skal vurderes endringer i regelverket i denne stortingsperioden, men at hun setter pris på engasjementet i denne saken. Konklusjonen er vel helt klart at hun mener at samordningsfellen skal oppheves – i likhet med det både Gahr Støre og andre i partiet har gitt uttrykk for.

Utfordring til Utdanningsforbundet

I 2020 foreslo Sp i Stortinget at samordningen måtte vedtas opphevet, men den gangen var det kun SV og Rødt som uttrykte støtte. Ut fra uttalelsene og holdningene nevnt ovenfor vil det være utrolig dersom ikke samtlige partier går inn for en opphevelse av samordningen mellom «vanlig» offentlig pensjon fra Nav og tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) eller kommunale pensjonskasser (KLP).

Jeg ber om et snarlig svar fra Utdanningsforbundet.

Hvilke partier tar initiativ til et raskt nytt forslag i Stortinget? Jeg ber om et snarlig svar fra Utdanningsforbundet om hvordan dere, sammen med Pensjonistforbundet og øvrige organisasjoner vil videreføre saken, slik at Stortinget i nær framtid vedtar opphevelse av samordningsfellen.

Powered by Labrador CMS