Martin Henriksen og Jonas Gahr Støre. Foto: Marianne Ruud
Martin Henriksen og Jonas Gahr Støre. Foto: Marianne Ruud

Martin Henriksen (Ap): – Høyre har hatt sin egen lille snufestival

Høyre vil ikke lenger ha karakterkrav på barnetrinnet og nivådeling i fag. I tillegg har Martin Henriksen funnet et tjuetalls andre saker der han hevder Høyre har endret mening.

Publisert

– Det er fint at Høyre nå kopierer mye av Arbeiderpartiets politikk. Det må jo bety at vi har gjort mye riktig. Høyre har funnet ut at vi har en utdanningspolitikk som er populær blant lærere, elever og foreldre, sier Arbeiderpartiets Martin Henriksen.

– Men det er klare forskjeller. Ap vil ha en tillitsreform i skolen, gjøre noe med testsystemet, prioritere SFO og gjøre det billigere. Og i tillegg ta et grep mot profitt i barnehagene. Her er det tydelige skiller mellom oss og høyreregjeringen. Høyre vil ikke sette av nok penger verken til flere kvalifiserte lærere, skolemåltider eller helsesykepleiere. De sier at kommunene kan tilby flere lærere, skolemåltider og helsesykepleiere hvis de vil. Men regjeringspartiene vet utmerket godt at hvis de ikke bevilger nok penger til kommunene, da er dette bare en politisk bløff, sier han.

 

Har en liste på et tjuetalls saker

Torsdag gikk startskuddet for Aps landsmøte i Folkets Hus. I sin åpningstale fyrte Jonas Gahr Støre løs mot Høyre og regjeringen. Ifølge VGs opptelling, ikke mindre enn 17 ganger.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, mener altså at deres argeste konkurrent har hatt en aldri så liten snufestival i utdanningspolitikken. Sammen med sin rådgiver legger han fram en liste over et tjuetalls saker.

– Det er jo flott at Høyre, som i alle år har avvist at økt lærertetthet virker, nå skryter av lærernormen og har støttet bemanningsnorm i barnehagen. I 2015 sa Erna Solberg at Høyre er opptatt av kunnskap, mens Ap er opptatt av mat, lek og skolefritidsordning. Nå snakker Høyre om betydningen av et sunt skolemåltid, fysisk aktivitet og bedre kvalitet i SFO. Partiet ser også et behov for å dempe stress og psykisk press blant elever, de vil bygge laget rundt eleven og styrke skolehelsetjenesten, sier Henriksen.

– Men Arbeiderpartiet har også snudd. Dere var tidligere for å avskilte lærere som ikke tar fordypning innen 2025, og for kravet om minimum 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene?

– Det er en ærlig sak å snu, men det er ikke mer ærlig når Høyre gjør det enn når andre gjør det. De må ikke anklage andre for å vingle når de selv er norgesmester i øvelsen, sier Henriksen.

– Og ja, Arbeiderpartiet har snudd i to saker. Det er fordi vi har lyttet til fagfolk og forskere og fordi vi tar lærermangelen på alvor. Når antall timer undervist av ukvalifiserte har økt med 40 prosent under denne regjeringen, da har vi et større behov for lærere enn det som dekkes av nyutdannede. Vi tror en beregning av gjennomsnittskarakter vil kunne bedre rekrutteringen til lærerutdanningene. Her er vi på linje med blant annet lærerorganisasjonene, Pedagogstudentene og Lærerutdanningsrådet.

 

Mener Høyre skryter av tiltak opposisjonen har presset fram

Henriksen kritiserer også kunnskapsminister Jan Tore Sanner for å mangle oversikt over hvor mange lærere som mangler fordypning i ulike fag.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at Sanner ber Utdanningsforbundet og foreldre om å sjekke at kommunen har kompetanseplaner, når det er kunnskapsministeren og hans departement som sitter med ansvaret. Etter- og videreutdanning av lærere var en av Høyres aller viktigste valgkampsaker i 2013 og de fikk et samlet storting med seg. Merkelig at de da har så dårlig oversikt over resultatene.

– Erna Solberg sa i desember 2018 at lærernormen var den vanskeligste kamelen å svelge under forrige budsjettbehandling, men at den smakte bedre nå. Hun sa at flere barn nå får hjelp tidlig fordi flere lærere gjør det lettere å få til tidlig innsats. Hva tenker om det?

– Høyre reiser nå rundt og skryter av et tiltak de var imot og som opposisjonen har presset fram. Det er også interessant å se hvordan Ludvigsen-utvalget gravla store deler av Høyres retorikk.

Henriksen peker blant annet på at Høyre tidligere har gått til valg på å doble antall læreplanmål. Men etter Ludvigsen-utvalgets anbefaling går de i stedet inn for en reduksjon.

På Henriksens snu-liste står også skrinlegging av rektorkontrakter, språktesting av fireåringer og obligatorisk eksamen for alle tiendeklasser i norsk, matematikk og engelsk.

– Høyre har også snudd når det gjelder IKT-strategi, studentombud, heldekkende ansiktsplagg, prestasjonsbasert lærerlønn, avvikling av sidemålskarakteren og RLE som ble til KRLE, sier han.

– Noe av det siste Sanner har åpnet for, er at fritt skolevalg kanskje bør justeres og at stykkprisfinansiering av elevplasser i videregående skal vurderes. Dette er jo 180 grader fra det Høyre har ment før. Jeg tror Høyre har sett at mye av deres utdanningspolitikk er upopulær, sier han.

 

Skal diskutere skolemat, lekser og barnehage på landsmøtet

På Aps landsmøte er det også duket for diskusjon når de skal meisle ut partiets politikk. Både Henriksen og Støre varsler imidlertid at de kommer til å gå imot flertallet i Aps oppvekstutvalg, og si nei til forslaget om leksefri skole. Gratis barnehageplass til alle barn, som noen av lokallagene har foreslått, vil sannsynligvis også bli nedstemt.

Men gratis halvdagsplass i skolefritidsordning (SFO) for noen barn og lavere foreldrebetaling i SFO, det kan det bli flertall for. Og et skolemåltid til alle elever i grunnskolen det vil både Henriksen og Støre stemme for.

– Og kommer dere i regjering igjen skal dere også åpne lommeboken?

– Det vil vi. I vårt alternative budsjett for 2019 foreslår vi å styrke kommuneøkonomien, slik at det blir mulig å ansette 500 flere lærere. For å finansiere skolemåltidet, setter vi av 700 millioner i statlige midler og 700 millioner i kommunale midler. Vi foreslår øremerkede midler til flere helsesykepleiere og ekstra midler til gratis skolefritidsordning for noen barn, og i tillegg lavere foreldrebetaling. Dessuten har vi satt av penger til fysisk aktivitet, i første omgang et beløp for å få spredd gode metoder og modeller. Noe penger skal også gå til kompetanseheving. Modellene skal være fleksible slik at det blir mulig å holde på med fysisk aktivitet både om morgenen, i friminuttene og på skolefritidsordningen, sier Henriksen.