Vurderer å politianmelde barnehage i Bergen

Bergen kommune vurderer å politianmelde ansatte i en barnehage som ikke gikk videre med påstander om barnemishandling før tre år etter at barna meldte fra.

Det første notatet om hva barna hadde fortalt om vold i hjemmet ble levert til barnehagestyreren i mars 2013. Styreren valgte å ikke melde fra om saken, skriver  Bergensavisen.

Et nytt notat et drøyt år senere førte heller ikke til at det skjedde noe. Samme høst fikk barnehagen ny styrer, som i løpet av halvannet år fikk sju nye skriftlige meldinger der barna fortalte om vold i hjemmet. Først da denne styreren var sykmeldt, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

Barnas far ble anmeldt for vold i november 2016, og da fikk barnevernet fikk vite om notatene i barnehagen. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling, og ifølge papirer avisen har fått innsyn i, dreier det seg blant annet om slag og lugging.

Vurderer politianmeldelse

Ifølge  NRK har Bergen kommune nå gitt eieren av den private barnehagen tre tilsynspålegg, og varsler at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen.

– Vi vil ta en juridisk vurdering på det over påske. Det som har blitt lagt fram som et alternativ, er å følge det opp med det straffeloven sier om tjenesteforsømmelse, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg onsdag kveld.

Hun understreker at det er en klar plikt for barnehageeier og alle som jobber i barnehage å melde fra når barn gir uttrykk for at de ikke har det godt hjemme.

– Jeg har vondt av barna, som over lang tid har meldt fra til tillitspersoner og så har ikke varslingen blitt tatt videre, sier kommunaldirektøren.

– De bør stilles til ansvar

Tone Strømøy, høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier det er kritikkverdig om ikke kommunen bidrar til at saken får et etterspill – også for ansatte.

– Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar. Min første reaksjon på saken var at de bør stilles til ansvar, sier hun til NRK

– Saken er så stygg at det nesten ikke går an. Disse barna har mistet tre år av barndommen sin, i tillegg til etterdønningene, fortsetter hun.

Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de at i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt. Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS