Marit Knutsdatter Strand (Sp) er saksordfører for profesjonsmeldingen i stortingskomiteen.

Fullt gjennomslag for regjeringens grep for lærerutdanningene

Flertallet på Stortinget støtter profesjonsmeldingen og endringene for lærer- og sykepleierutdanningene. Høyre er skuffet. 

Publisert

Tirsdag behandlet Utdannings- og forskningskomiteen den såkalte profesjonsmeldingen. Meldingen som inneholder nye grep for lærer- og sykepleierutdanningene ble lagt frem i starten av april.

Komitébehandlingen viser at det er flertall i Stortinget blant annet for å senke karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningene, for at det ikke skal stilles krav om forskning for opprykk til førstelektor og deretter dosent, og for å gi unntak for kravet om master for å komme inn på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Regjeringen har også åpnet for at lærerutdanninger som ikke får tilstrekkelig med kvalifiserte søkere kan søke om dispensasjon fra karakterkravet. Det blir mulig allerede til høsten. 

Saksordfører i komiteen er Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand. Hun sier til Khrono at det var en frisk debatt. Hun er fornøyd med at regjeringens grep får gjennomslag. 

– Jeg mener at stortingsbehandlingen vitner om at profesjonsutdanningene er nødvendige og viktige. Vi legger oss på en god utvikling for utdanningene framover og gir et samlet løft for praksis- og profesjonsnærhet. Vi tilpasser utdanningene til lokale behov, faglige behov og studentenes behov, sier hun.

Høyre derimot er skuffet. De peker på at de hadde ønsket å beholde karakterkravene for sykepleierutdanningen og liker dårlig at man ikke lenger vil trenge forskningserfaring i dosentløpet. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS