Mimir Kristjanson sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Rødt.

Ingen støtte til Rødts forslag om å endre reglene for tvungen lønnsnemnd

Ingen av de andre partiene vil støtte Rødts forslag om å endre reglene for tvungen lønnsnemnd. De mener endringer må skje i samråd med partene i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Den 27. september ble lærerstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd.

Det samme skjedde i fjor da Unio var i konflikt med KS. I tiden etter var flere kritiske til at brannfare ved et prosessanlegg for avfall og gjenvinning stoppet hele streiken.

På bakgrunn av den debatten leverte Rødt-representantene Mimir Kristjanson, Hege Bae Nyholt og Seher Aydar, inn et forslag til Stortinget i mars i år, om å endre reglene for bruken av tvungen lønnsnemnd.

Endringene skulle blant annet sikre at begge parter i en konflikt skulle få kontradiksjonsrett, altså bli spurt om sitt syn, før en streik kan stanses med tvungen lønnsnemnd. Målet var å unngå at partene kan spekulere i tvungen lønnsnemnd og sikre at pågående konflikter ikke stoppes med mindre det er helt nødvendig.

Nå har Arbeids- og sosialkomiteen behandlet forslaget og levert sin innstilling: De vender tommelen ned.

Les også: Dette er tvungen lønnsnemnd – steg for steg

Vil la partene bestemme

Årsaken til at Rødt ikke får noen støtte varierer imidlertid. Frp påpeker at de ikke er enige i premisset Rødt legger frem om at "tvungen lønnsnemnd brukes for ofte".

Samtlige av de andre partiene støtter seg også på et brev fra statsråd Marte Mjøs Persen der hun skriver at departementet har dialog med partene i arbeidslivet om hvordan man kan unngå inngrep i konflikter og bruk av tvungen lønnsnemnd.

I brevet skriver Persen at signalene fra partene er at dagens system i hovedsak fungerer godt og at det ikke er ønskelig at myndighetene skal regulere dette ytterligere. Dersom det skal gjøres endringer må det skje i samråd med partene.

Det siste punktet trekkes frem av representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. De sier at de støtter intensjonen i Rødts forslag, men understreker at det er partene som må finne frem til regler som sikrer at tvungen lønnsnemnd brukes på riktig grunnlag.

Powered by Labrador CMS