Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS sier at de først fire timer etter møtet hos statsråden fredag, fikk oversendt skriftlig bekreftelse på at de streikende ved Frevar avfallsanlegg fikk dispensasjon.
Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS sier at de først fire timer etter møtet hos statsråden fredag, fikk oversendt skriftlig bekreftelse på at de streikende ved Frevar avfallsanlegg fikk dispensasjon.

KS: – Muntlig beskjed i møtet om dispensasjon fra streiken, var ikke nok

KS oppgir at de først fredag kveld fikk skriftlig beskjed om dispensasjon fra streiken for ansatte ved Frevar avfallsanlegg. – En muntlig beskjed i møtet var ikke godt nok, opplyser KS-direktør Tor Arne Gangsø.

Publisert Sist oppdatert

– Først klokka 20.10, altså etter at streiken var avvikla, fikk KS videresendt mailen fra Unios lokale streikekomite om dispensasjon fra streiken ved Frevar, skriver direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø i en epost til Utdanningsnytt.

Tre dager er gått siden arbeidsminister kalt inn partene i kommunestreiken til møte.

De møttes hos statsråden klokka 16. En time senere var streiken avblåst og tvungen lønnsnemnd et faktum. Ifølge Isaksen var årsaken brannfare ved avfallsanlegget Frevar i Fredrikstad.

Siden har striden stått mellom KS og Unio om hvem som er skyld i at streiken ble avblåst.

– Akutt brannfare

Ifølge KS hadde Frevar sendt inn tre dispensasjonssøknader for de streikende ved avfallsanlegget, som alle var blitt avslått. Unio på sin side sier de mottok to søknader, men at den ene ble anket. Etter en av søknadene ble det gitt dispensasjon for én av de åtte streikende ved anlegget. De ga dispensasjon også til fremtidige søknader da de ble klar over brannvesenets tilsyn ved anlegget.

I et intervju med NTB uttalte Torbjørn Rød Isaksen følgende:

– Det er riktig at Unio var villig til å innvilge en dispensasjon hvis det kom en søknad. Men KS ville ikke sende en søknad. Det var klart for meg at situasjonen var fastlåst.

I en e-post til Utdanningsnytt skriver KS-direktør Tor Arne Gangsø at en muntlig bekreftelse på dispensasjon for de streikende ikke var nok. Ifølge ham ble situasjonen og brannfaren ved Frevar beskrevet som akutt i dispensasjonssøknadene.

– Unio ble også gjort oppmerksom på at det ikke er mulig å starte eller drifte noen av forbrenningsanleggene med kun en mann på skift. Vi syns det derfor er noe underlig at Unio uttaler at de ikke ble oppmerksomme på brannfaren før fredag, skriver han i e-posten.

– Da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kalte KS og Unio til møte fredag vurderte brannvesenet allerede situasjonen som akutt. Da er ikke en muntlig bekreftelse på at dispensasjonssøknader i framtida vil bli gitt godt nok for å løse situasjonen. Da er streiken alt gått for langt. KS valgte å feste lit til vurderingene som var gjort av brannvesenet og Frevar i Fredrikstad kommune, skriver Gangsø.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken i Oslo

Avslått søknader

Leder for Unios sentrale streikekomité, Turid Buan Øfsti, sier til Utdanningsnytt at de ga full dispensasjon fra streiken for ansatte på Frevar klokken 14.11 fredag.

Det gjorde vi fordi vi hadde sett på Frevar sine nettsider at de hadde bedt brannvesenet vurdere brannfaren. Da informerte vi Frevar om at vi umiddelbart ga dispensasjon og at vi også ville innvilge framtidige dispensasjonssøknader, sier Buan Øfsti.

– Før vi avslo søknadene forhørte vi oss om eventuelle farer ved streik på anlegget hos blant anna Maskinistforbundet, der de streikende på dette anlegget er organisert. Vi vurderte det slik at det ikke var fare for liv og helse, sier hun.

Men informasjonen om brannvesenets engasjement fikk dem altså til å snu.

– Kan dere, bevisst eller ubevisst, ha oversett informasjon fra KS direkte til dere om brannfare?

– Nei, vi fikk ingen slik informasjon fra KS, sier Turid Buan Øfsti.

– Var brann med blant de farene dere hadde vurdert?

­ – Det ble enda viktigere i vurderingen da brannvesenet skulle inn i bildet, sier Turid Buan Øfsti.

Les også: Unio stat vurderer å bryte samarbeidet med LO og YS

Akutt

Mange lærere har uttrykt stor frustrasjon over regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har allerede uttalt at Rødt vil stemme nei når lønnsnemnda skal opp i Stortinget for endelig godkjennelse. Det samme varsler MDG.

I KS er de derimot godt fornøyde med at streiken, som pågikk fra 27. mai, er avsluttet. Totalt var 22.600 Unio-medlemmer var tatt ut i streiken da det endte med tvungen lønnsnemnd.

– En streik i kommunesektoren vil alltid ramme innbyggerne. At den nå er slutt, er særlig viktig for elever, pasienter og andre som har vært rammet, uttalte KS-leder Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

På spørsmålet om hvordan arbeidsgiver skal takle misnøyen hos store grupper av ansatte som nå kommer tilbake på jobb, svarer Tor Arne Gangsø, at de tar skuffelsen til etterretning.

– Fare for liv og helse må komme først, avslutter Gangsø.

Powered by Labrador CMS