Steffen Handal, her ved inngangen til lønnsforhandlingene i 2021.
Steffen Handal, her ved inngangen til lønnsforhandlingene i 2021.

Handal: – Det vil ta tid å bygge opp tilliten til KS igjen

Forholdet mellom KS og arbeidstakersiden i kommunesektoren er dårligere enn noen gang.

Publisert

– Det som skjedde på fredag var direkte provoserende. Å ha en arbeidsgiver som opptrer på en sånn måte, det liker jeg dårlig , sier Steffen Handal, Utdanningsforbundets leder og inntil fredag streikeleder for Unio.

– Når det er sagt, så har denne streiken vært en kraftfull markering av vår misnøyde med at KS ikke tar på alvor de utfordringene vi har med å rekruttere og beholde fagpersoner i kommunal sektor. Unio-samholdet er styrket og det er blitt tydelig at det er svakheter med hvordan frontfagsmodellen praktiseres. Jeg tror flere i den norske befolkning vet hva som faktisk foregår i kommunal sektor takket være denne streiken.

Tre døgn er gått siden partene i kommunestreiken ble kalt inn til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksens kontor. Torsdag hadde regjeringen fått varsel om brannfare ved Frevar avfallsanlegg på grunn av streiken.Fredag klokken 17.00 var tvungen lønnsnemnd et faktum.

– Brannvesenet har beskrevet situasjonen som meget alvorlig. På møtet ble det klart at partene ikke ville finne en løsning på den konkrete saken, uttalte Isaksen samme ettermiddag.

Les også: Unio: Uheldig at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

Må vedtas av Stortinget

Mandag var derfor over 22.600 Unio-medlemmer, som har vært i streik siden torsdag 27. mai, tilbake på jobb. Nå blir det etter all sannsynlighet rikslønnsnemnda som bestemmer det endelige utfallet av lønnsoppgjøret i kroner og øre.

Men først må også Stortinget vedta tvungen lønnsnemnd.

Handal sier han forventer en diskusjon mellom partiene.

– Jeg tror Stortinget kommer til å merke seg tydelig hvordan KS har opptrådt ved avslutningen av denne streiken. Jeg tror også noen kommer til å stemme imot tvungen lønnsnemnd, sier han.

Rødts leder Bjørnar Moxnes uttalte mandag at de har bestemt seg for å stemme nei. Det samme sier MDG, ifølge Dagsavisen.

– Jobber dere opp mot de forskjellige partiene nå?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Steffen Handal.

Strid om dispensasjonssøknader

Stridens kjerne gjelder hva som egentlig skjedde i timene før statsråd Torbjørn Røe Isaksen avsluttet streiken.

Ifølge KS hadde de sendt inn tre dispensasjonssøknader for de streikende ved Frevar avfallsanlegg, som alle var blitt avslått. Unio på sin side sider de tre første ble avslått, men at de deretter ga dispensasjon, også til fremtidige søknader, da de ble klar over brannvesenets tilsyn ved anlegget.

Rødts leder, Bjørnar Moxnes mener statsråd Isaksen ikke informerte de parlamentariske lederne om at Unio hadde sagt seg villig til å innvilge dispensasjon for anlegget da regjeringen stanset streiken. Det avviser Isaksen i et intervju med NTB.

– Det er riktig at Unio var villig til å innvilge en dispensasjon hvis det kom en søknad. Men KS ville ikke sende en søknad. Det var klart for meg at situasjonen var fastlåst, sa han.

Unios Steffen Handal sier han deler Isaksens beskrivelse av det som skjedde.

Dette er tvungen lønnsnemnd

  • Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.
  • Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner.
  • Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle.
  • Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette.
  • Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak.
  • Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale.
  • (Kilde: Store Norske Leksikon)

Les også: Unio stat vurderer å bryte samarbeidet med LO og YS

– Tillit tar lang tid å bygge opp

– Det var steile fronter mellom KS og Utdanningsforbundet under pandemien, lønnsoppgjøret endte i konflikt og nå strides dere om årsaken til tvungen lønnsnemnd. Hvordan vil du beskrive forholdet til KS nå?

– Det er blitt kraftig forverret. Det er veldig tydelig at KS ikke tar utfordringene i kommunal sektor på alvor. Mange medlemmer er oppgitt, noen er rett og slett provosert, sier Handal.

– Hvordan kan denne situasjonen, forholdet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden bedres etter dette?

– Tillit tar lang tid å bygge opp, men går fort å bryte ned. Det kommer til å ta tid å bygge den opp igjen.

– Har du tillit til KS lenger?

– Vi er profesjonelle aktører. Norsk arbeidsliv fungerer godt i stort fordi vi har parter som opptrer fornuftig selv når vi er uenige. KS er arbeidsgiveren til tusenvis av ansatte i kommunal sektor og jeg skal fortsette å forholde meg profesjonelt til dem, men det vil som sagt ta tid å bygge opp igjen tilliten.

Vil diskutere frontfagsmodellen

Streiken denne gangen varte i ni dager. Steffen Handal sier at de var forberedt på at det kunne ende i tvungen lønnsnemnd, men han hadde ikke forventet at det skulle skje så fort.

– Unio er fullstendig klar over risikoen for å bli tatt ut i tvungen lønnsnemnd. Våre medlemmer er uunnværlige. Tvungen lønnsnemnd er å sånn sett en bekreftelse på dette og et tegn på at streiken virket, sier Handal.

– Hvordan påvirker pandemien og dette lønnsoppgjøret opptrappingen til hovedoppgjøret neste år?

– Motivasjonen i Unio før tariffoppgjøret 2022, den er enorm. Vi skal møte godt forberedt og klare igjen da.

– Du nevnte svakheter med frontfagsmodellen. Hva mener du må endres?

– Det er helt åpenbart at måten modellen praktiseres på nå, den er ikke bærekraftig. Jeg vil ha endringer som gjør at man benytter seg av muligheten til å gi lønnstillegg til grupper som enten blir hengende etter, eller til grupper der man har problemer med å rekruttere og beholde, som sykepleiere og lærere, sier Handal.

Powered by Labrador CMS