Rektor ved Porsgrunn videregående skole, Kai Magne Bråthen.

Vil ha lærerstudenter inn i klasserommet etter streiken

Ved Porsgrunn videregående skole håper de å få fatt i lærerstudenter for å kunne følge opp elevene tettere etter streiken. Flere skoler innfører tolærersystem og utvidet leksehjelp, men ekstra personell er en utfordring.

Publisert Sist oppdatert

– I avgangsfagene, der elevene skal ha skriftlig eksamen, skulle jeg gjerne hatt mulighet til å sette inn en ekstra lærer. Men det er nesten umulig å få tak i folk, og jeg tipper at lysten på å jobbe overtid ikke er så stor blant lærerne akkurat nå, sier Kai Magne Bråthen, rektor ved Porsgrunn videregående skole.

Nå har Bråthen tatt kontakt med lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge og håper det blir løsningen.

– Vårt eneste håp er å få inn lærerstudenter på femteåret for å gå inn i en tolærer-rolle i de klassene med størst behov, sier han.

Under koronapandemien ble regelverket endret slik at studenter kunne bidra i skolen. Inntektsgrensen for studenter i utdanningssektoren ble endret slik at de kunne jobbe uten å få en avkorting i studielånet. Disse reglene gjelder frem mot nyttår.

– Vi har bedt KS avklare om det også kan gjelde frem mot sommerferien. Da kan studenter bistå i skolen også neste semester, sier Bråthen.

Les også: Professor frykter streikeutfall fører til at enda færre vil bli lærere

Lytter til elever og lærere

Lærerne i Porsgrunn var blant de første som ble tatt ut i streik i høst. Rektor er ikke i tvil om at læringsutbyttet har lidd. Men han er svært opptatt av at både elever og lærere må lyttes til når tiltak nå skal iverksettes.

– Vi har vært ute i alle VG3-klassene og oppfordra elevene til å bruke tida godt nå. Om litt skal vi snakke med elevene igjen for å høre om hvilke tiltak de ønsker seg og har behov for. Deretter skal vi bruke fagmøtene med lærerne for å diskutere det samme med dem, sier Bråthen.

– Vi har tro på at vi kan kompensere for noe av læringstapet, men jeg er opptatt av at man ikke skal kaste penger ut av vinduet på dyre tiltak som elevene ikke vil ha, eller det viser seg at det ikke er bruk for. Derfor sjekker vi grundig før vi går i gang.

Les også: Et uvanlig argument avslutta lærerstreiken

Tolærersystem og leksehjelp

Onsdag skrev Utdanningsnytt om at flere kommuner og fylkeskommuner tilbakefører alle pengene de har spart på lønnsutgifter til skolene. Pengene skal gå til kompenserende tiltak etter lærerstreiken.

I Bergen prioriteres de to ungdomsskolene som var hardest rammet. Der har de bestemt at de skal øke voksentettheten, organisere leksehjelp og sette inn eget personell som skal jobbe særskilt med skolefravær.

I Lillestrøm legger de opp til tiltak ved den enkelte skole, men det jobbes også på tvers i tjenestetilbudet til barn og unge, forteller oppvekstdirektør Dagfinn Cock. Blant tiltakene som allerede er iverksatt er økt leksehjelptilbud og frivillig lese- og skrivekurs.

– Vi vil særlig prioritere tiltak for de ungdomsskoleelevene som tidlig ble rammet av streiken. Det er også fokus på det sosiale, og alle streikerammede skoler i Lillestrøm gjennomfører nå kartleggingsmøter sammen med skolens helsesykepleiere og sosiallærer for å legge en plan for tiltak, sier Cock.

Utfordring å skaffe folk

Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland, sier at de jobber sammen med skolene for å finne gode tiltak for å ta igjen tapt læring.

– Det er ulikt hvor lenge streiken varte ved de forskjellige skolene. Og det er også ulikt hvilket handlingsrom de har nå i ettertid. Ved yrkesfaglige skoler er allerede timeplanen veldig full, der kan det være de må tenke annerledes enn ved skoler med studieforberedende, sier Lyngedal.

På lista over mulige tiltak står økt lærertetthet og mindre elevgrupper. De oppfordrer også skolene til å tilby leksehjelp.

– Utfordringen ligger nok i hvordan vi skal skaffe kvalifisert personale. Vi har en god dialog med hovedtillitsvalgte og vi ser at det er en del lærere som er positive til å jobbe overtid selv om det har vært en konflikt. I tillegg håper vi at vi kan bruke både studenter og pensjonister.

Powered by Labrador CMS