Slik hjelper du elevene med å takle stress og prestasjonsangst

Her får du 10 tips til hvordan du som lærer kan hjelpe elevene dine med å takle stress og prestasjonsangst.

Publisert Sist oppdatert

Professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er en av redaktørene bak boken Stress og mestring i skolen, der lærere får råd om hvordan hjelpe stressede elever.

– I et læringsklima verdsettes innsats høyt, sier Bru.

– Å gjøre feil anses som en nødvendig del av læringen. I et prestasjonsklima er det fokus på prestasjoner, og feil blir sett på som manglende kompetanse. Et prestasjonsklima gir derfor en større risiko for at elever frykter nederlag og opplever stress.

Å gi elevene en forutsigbar skolehverdag kan virke sterkt stressdempende, og Bru oppfordrer lærerne til å hjelpe elevene med å lage planer for læringsarbeidet.

Bru og de øvrige forskerne har kommet fram til 10 tiltak:

  1. Stimuler elevene til å ha fokus på innsats, forståelse og utvikling av egen kompetanse.
  2. Demp sammenligninger av prestasjoner mellom elever. Hjelp eleven til å se sin egen framgang og utvikling.
  3. Legg til rette for et læringsmiljø der også det å gjøre feil oppfattes som en kilde til læring.
  4. Gi elevene rom for å gjøre egne valg i skolearbeidet.
  5. Sett konkrete og realistiske mål sammen med eleven.
  6. Skap et forutsigbart læringsmiljø.
  7. Gi elevene god oversikt over tidsfrister for innleveringer og tidspunkt for vurderingssituasjoner.
  8. Legg til rette for et miljø der elevene vet at konstruktiv støtte og hjelp er tilgjengelig både fra lærere og medelever.
  9. Gi elevene tro på egne ressurser gjennom tilpassede oppgaver. Det gjelder også leksene.
  10. Vær bevisst på at du bygger en relasjon til hver enkelt elev som ikke er betinget av elevens prestasjoner. Eleven trenger at du verdsetter ham/henne som person, ikke bare for prestasjonene som oppnås.
Powered by Labrador CMS