Redaktør frykter styring av kunsttilbudet til skolene

Kulturminister Thorhild Widveys (H) omlegging av den kulturelle skolesekken bekymrer kunstredaktør, som frykter styring av kunsten.

Gerd Elise Mørland sier til  Klassekampen at omleggingen vil kunne begrense kunsten som tilbys elevene. Mørland er redaktør i nettstedet Periskop, som jobber med barn og unges møte med profesjonell kunst.

Widvey opplyste i august at Kulturdepartementet omorganiserer Den kulturelle skolesekken, en nasjonal satsing som bringer profesjonell kunst til alle landets skoleelever. Rikskonsertene får nå ansvaret for skolesekken, og Widvey ønsker at den i større grad retter seg mot skolenes læreplaner. Ifølge statsråden er det nødvendig at den «bedre understøtter det pedagogiske arbeidet og bidrar til realisering av skolens læreplanmål».

– Det er en stor fare for at Skolesekken vil lete etter og foretrekke kunstuttrykk som kun passer med lærerplanen. Da favoriseres det skolefaglige over det kunstfaglige, sier Mørland.

Daglig leder Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum, er også opptatt av at forestillingene som settes opp i regi av Den kulturelle skolesekken, skal forbli frie og åpne:

– Det å lage pedagogisk kunst for barn var noe man drev med på 1970-tallet. Det er svært viktig at kunsten som tilbys elevene, får være helt fri og skapt på kunstneriske premisser. Det gagner kvaliteten på kunsten, sier Bratten. (©NTB)

Powered by Labrador CMS