– Det blir færre voksne i forhold til antall elever, sier rektor Bjørn Stene. Han er bekymret for utviklingen og at kvaliteten blir dårligere.

Rektor kan ikke stå inne for skoletilbudet og sier opp

Bjørn Stene ved Vuku barne- og ungdomsskole i Verdal har ingen ny jobb å gå til når han sier opp rektorstillinga.

Publisert Sist oppdatert

 Det handler om feilprioriteringer av barn og unge, sier Stene til avisa Innherred.

Mer vil han, ifølge avisa, ikke si på det nåværende tidspunkt.

Men Innherred skriver om et forslag i Verdal kommune fra mars i år om å flytte en stor del av ungdomsskoleelevene fra Vuku skole til Verdalsøra ungdomsskole. Stene har beskrevet dette som et dramatisk tiltak som vil føre til mye lavere elevtall ved Vuku enn i dag.

Nesten umulig 

– Det er vanskelig, og til dels umulig, å være leder i oppvekstsektoren i dag, sier leder i UDF Verdal, Ivan Telatin, til Utdanningsnytt.

Han understreker at Stene ikke har vært i kontakt med UDF før han sa opp.

– Men situasjonen han beskriver, er gjenkjennelig, sier Telatin.

– Vi lever i knipa mellom vanskelig kommuneøkonomi og demografiske endringer, med færre barn og flere eldre, konstaterer han. Det gjør oppvekstsektoren utsatt for kutt.

– Problemet er at sjøl om barnetallet synker, så øker andelen av barn med problemer og behov for mye oppfølging. Det er særlig disse ungene som blir ramma av innstrammingene, sier Ivan Telatin.

Vil bryte loven

Oppvekstsjef i Verdal kommune, Harald Morten Steen, sier til avisa Innherred at kommunen med stor sannsynlighet vil bryte noen lover og forskrifter dette året.

– Da må rektorer omprioritere og ha kostnadskontroll for å gi et godt skoletilbud innen de rammene vi har Et politisk vedtatt budsjett må løses, det er en del av oppdraget, sier Steen.

Bjørn Stene har vært rektor ved Vuku barne- og ungdomsskole siden august 2020. Før det var han avdelingsleder ved Frol barneskole, ifølge Innherred. Vuku barne- og ungdomsskole har 250 elever og 45 ansatte i skole og SFO, ifølge kommunen.

Powered by Labrador CMS