Kunnskapsminister Kari Nessa Nortun.

Regjeringen vil stille krav om lærerutdanning for å bli ansatt som lærer

– Dette er den siste biten i arbeidet med å sikre lærerkompetanse i skolen, sier UDF-leder Geir Røsvoll. 

Publisert Sist oppdatert

– Sammen med partene har vi kommet fram til et forslag om regelendringer som skal understreke og løfte fram betydningen av at lærere har lærerutdanning, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Forslaget fra regjeringen sendes nå til Stortinget.

I dagens lov er det et krav om at den som ansettes i lærerstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Etter tett dialog med partene i skolesektoren, foreslår regjeringen å endre dette til et krav om relevant lærerutdanning.

– Selv om det selvsagt også er dyktige ansatte i skolen som ikke har lærerutdanning, bør de som ansettes i lærerstilling ha lærerutdanning, sier Nordtun ifølge kd.dep.no.

Pedagogisk erfaring vil ikke være tilstrekkelig.

– Endringene vil bidra til at barna våre får god opplæring av lærere med lærerutdanning, og vil bidra til økt status til læreryrket. Norge trenger at flere velger å bli lærer, sier Nordtun.

Er du fast ansatt som lærer når de foreslåtte reglene trer i kraft, vil ikke forslaget ha betydning for deg.

– Ingen som er ansatt i lærerstilling skal avskiltes, sier Nordtun.

Skoleeier skal fortsatt ha mulighet til å ansette midlertidig eller på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning, når det ikke lar seg gjøre å ansette noen med fullført lærerutdanning.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte regelendringer kan tre i kraft i august 2024, samtidig med ny opplæringslov.

Bra med hovedregel

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, er veldig godt fornøyd med at hovedregelen skal være at det stilles krav om lærerutdanning for fast ansettelse i lærerstilling.

Han er også godt fornøyd med forslaget fra regjeringen som kom i dag om å tydeliggjøre at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

– Dette er den siste biten i arbeidet med å sikre lærerkompetanse i skolen. Dette er både bra og helt nødvendig, mener Røsvoll. 

UDF er fornøyd med at regjeringen følger opp Stortingets klare ønske fra i fjor vår og det er bra at det nå tas sikte på at dette skal gjelde fra kommende høst når hele den nye opplæringsloven trer i kraft. Han legger til at dette er en viktig seier for alle oss som lenge har kjempet for at elevene skal ha lærere med lærerutdanning.

– Nå er vi der at de som skal ansettes i fast lærerstilling skal ha lærerutdanning og det er lærere som skal ha det faglige ansvaret for elevenes opplæring. Dette vil gi flere elever et mye bedre opplæringstilbud, sier Røsvoll, og fortsetter:

– Så kan vi godt leve med noen overgangsordninger regjeringen vil beholde dagens mulighet for skoleeier til å ansette midlertidig eller på vilkår om å fullføre en påbegynt lærerutdanning, når det ikke lar seg gjøre å ansette noen med fullført lærerutdanning.

Han sier at det aller viktigste nå er at det er en hovedregel. 

– Det gir et viktig signal til kommuner om å jobbe mer intens for å skaffe elevene lærere med lærerutdanning.

Powered by Labrador CMS