vgs
videregående
kvinne
jente
klasserom
undervisning

Disse 100 skolene skal prøve ut langtidsoppgave

Alle de 100 videregående skolene som vil prøve ut langtidsoppgave, får delta. Her er oversikten over skolene og fagene. 

Publisert Sist oppdatert

I første omgang er langtidsoppgave et supplement til eksamen. På sikt kan det bli et alternativ. Utdanningsdirektoratet har fått inn 100 søknader fra videregående skoler i alle fylker. Nederst i saken kan du se lista over hvilke skoler som har søkt og hvilke fag de har søkt om. 

Utprøvingen iverksettes våren 2024 og skal evalueres av forskere.

Langtidsoppgave skal i første omgang være et supplement til eksamen. Bakgrunnen for det er at utprøvingen skal skje innenfor gjeldende lover og regler. Men på sikt ser Utdanningsdirektoratet for seg at langtidsoppgave kan være et alternativ til dagens eksamensordning.

Bakgrunnen for utprøvingen er blant annet den nye vurderingsforskriften som kom i 2020. Den krever at elever skal ha mulighet til å vise kompetansen sin på flere måter. I dag har mange  videregående skoler tatt i bruk digitale mapper i underveisvurderingen. Disse mappene er en del av grunnlaget for elevenes standpunktkarakter.

I dag er 80 prosent av de karakterene som teller med i sluttvurderingen standpunktkarakterer, mens 20 prosent av karakterene er basert på eksamen. 

Hele kvalitietsvurderingssystemet i skolen er nå gjennomgått av et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av professor Tine Prøitz. De leverte sin første delrapport i januar 2023. Deres sluttrapport med forslag til endringer i dagens vurderingssystem skal overleveres til statsråd Kari Nessa Nordtun (Ap) 13. november.

Langtidsoppgave skal prøves ut i tre fag:

  • biologi 2 (vg3)
  • matematikk 1P-Y (vg1)
  • politikk og menneskerettigheter (vg2 og vg3)

Her kan du lese mer om bakgrunnen for utprøvingen.

Powered by Labrador CMS