SSB: Økning i andelen innvandrere i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015 var i jobb eller utdanning ett år etter endt program.

Ifølge  Statistisk sentralbyrå (SSB) var 45 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2015, sysselsatt ett år senere. Av disse var 13 prosent sysselsatt i kombinasjon med utdanning. 16 prosent av deltakerne var kun under utdanning etter endt program.

Til sammenligning var 58 prosent av deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014 i arbeid og/eller utdanning ett år senere.

Mannlige deltakere er i større grad i arbeid enn kvinner. 71 prosent av mennene, og 49 prosent av kvinnene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2015, var i arbeid og/eller utdanning ett år senere.

Fra og med 2010 har det ifølge SSB vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent av deltakerne skal være i arbeid eller under utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS