Ber om at lærere melder seg på lærerpool for asylbarna

Flere barn til landet betyr økt behov for lærere. Nå har staten opprettet en lærerpool, og Utdanningsforbundet hiver seg med på oppfordringen til landets lærere om å melde seg på.

Det myndighetene først og fremst søker etter nå, er lærere og andre som kan bidra i kortere, midlertidige oppdrag.

  • Lærerpoolen er et støttetiltak for kommuner som har kapasitetsproblemer i forbindelse med flyktningsituasjonen.
  • Registeret er først og fremst ment for lærere som ønsker å bidra i kortere, midlertidige undervisningsoppdrag i den ordinære opplæringen.
  • Alle barn mellom 6 og 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring.
  • Dette innebærer at barn som søker asyl skal få tilbud om opplæring med en gang de kommer til Norge.
  • Nesten en tredjedel av de 30.000 som har kommet til Norge hittil i år er barn, og rundt 7 400 av disse er i skolealder.

– Vi vet at det for eksempel finnes mange pensjonerte lærere som ønsker å bidra i den akutte situasjonen vi nå befinner oss, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge departementets nettsider.

 

Riktig kompetanse

Lærerpoolen er et akuttiltak for at barna skal få opplæring så raskt som mulig.

– Hvis du kan bidra, er det flott om du registrer deg, er oppfordringen til landets lærere fra statsråden.

Utdanningsforbundet støtter tiltaket og oppfordrer lærere til å melde seg.

– Jeg håper alle med lærerutdanning som har noe ledig kapasitet, vil melde seg til lærerpoolen og på dem måten bidra til å øke asylbarnas mulighet til å lykkes i samfunnet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Statsråden peker på at det mange steder er problemer med å skaffe nok lærere med riktig kompetanse.

– Spesielt når det gjelder språk. Vi trenger derfor lærere og andre som kan bidra i undervisning av barn og unge asylsøkere, sier Røe Isaksen.

 

Slik gjøres det

Registreringen i lærerpoolen skjer via en questback-lenke. De registrerte dataene lastes ned til en database som ligger hos Utdanningsdirektoratet. Kommunene får tilgang til denne basen via et påloggingssystem som de allerede har, og kan selv søke i basen etter folk som kan bidra i opplæringen.

De som registrerer seg, blir bedt om å oppgi utdanning, arbeidserfaring, hvilke språk de kan, hvor mye de kan bidra og hvor i landet de kan jobbe.

Her kan du melde deg på

 

Powered by Labrador CMS