Direktoratet må snu – Oslo får fortsette idrettstilbud i videregående

UDIR ville legge ned tilbudet om studiespesialisering kombinert med toppidrett for Oslo-elever. Men nå har de fått snu-ordre fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert

– Denne avklaringen betyr at idrettsinteresserte og dyktige ungdommer fortsatt får en mulighet til å dyrke sine talenter kombinert med et studiefaglig utdanningsløp. I Oslo ønsker vi å gi alle elever samme muligheter ut fra ferdigheter, ikke på grunn av foreldres betalingsevne, sier byråd for skole og oppvekst i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

I starten av november skrev Utdanningsnytt om at UDIR (Utdanningsdirektoratet) ville legge ned et av Oslos mest populære skoletilbud, studiespesialisering med toppidrett.

Siden 2017 har kommunen hatt tilbudet ved Nydalen, Persbråten og Valle Hovin videregående skoler. Ved Valle Hovin har de hatt i overkant av 90 elever på studiespesialisering med toppidrett fotball. Tilbudet er gratis og halvparten av elevene er tatt inn på en kombinasjon av ferdigheter og karakterer.

– Flertallet av elevene våre kommer fra Groruddalen og østover, og ikke alle har mulighet til å sende barna sine på private skoler med toppidrett. Tilbudet vårt er med på å utjevne de økonomiske forskjellene i Oslo, fortalte rektor Trine Øiseth til Utdanningsnytt i november.

Men da skolen søkte om videreføring våren 2021 var svaret fra UDIR at det var greit å fortsette ut 2022, men så var det slutt.

I høst engasjerte skolebyråden seg i saken. Og nå snur UDIR.

«Bedre kunnskapsgrunnlag»

I et brev til byrådet heter det:

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å innvilge søknad om forsøk for inntak til skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Departementet ser det som fordelaktig at Oslo kommune kan videreføre forsøket i tråd med søknaden om forlengelse, noe som kan gi et enda bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere permanente regelendringer.

Innvilgelse av forsøket forutsetter at kommunen uoppfordret sender inn underveisrapporter etter hvert skoleår, senest henholdsvis 1. september 2022 og 1. september 2023. Sluttevalueringsrapport skal oversendes senest 1. september 2024.

– Jeg er utrolig glad for at denne saken nå er løst og at dette toppidrettstilbudet fortsatt blir tilgjengelig for alle, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Dette er en viktig anerkjennelse av hva Oslo gjør for å kunne gi attraktive utdanningstilbud og jeg vil rette en takk til kunnskapsministeren for at hun avklarte saken i tide før ungdommene skal søke studietilbud for neste skoleår.

Powered by Labrador CMS