Nesten halvparten av søkerne står uten lærekontrakt

42 prosent av søkerne hadde ikke fått noen godkjent lærekontrakt per 1. oktober.

Publisert

I alt har 25.600 søkt om læreplass i år. 1. oktober hadde 14.800 fått godkjent lærekontrakt. 13 000 har fått førsteønsket sitt oppfylt, men 1800 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Kjemiprosessfaget har størst andel søkere med godkjent lærekontrakt, med læreplass til 77 prosent av søkerne. Av de største lærefagene er det dataelektronikerfaget som har lavest andel, med 39 prosent.

Alt i alt er det blitt inngått 330 færre kontrakter per 1. oktober 2016 enn på samme tid i fjor. Men det er inngått 240 flere enn for to år siden.

 

Forskjeller mellom fylkene

I Oslo har 72 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt. Dermed topper Oslo lista over andelen søkere som har fått kontrakt. I Østfold har 28 prosent fått godkjent lærekontrakt.

Innen bygg- og anleggsfaget har bare 22 prosent av søkerne fått læreplass i Østfold, mens i Sør-Trøndelag har 80 prosent av søkerne fått læreplass i dette faget.

Akershus og Sør-Trøndelag har størst økning, med henholdsvis 140 og 120 flere godkjente lærekontrakter i år enn samme tid i fjor. Rogaland, Østfold, Hordaland og Oslo har godkjent mellom 100 og 300 lærekontrakter færre så langt i år sammenlignet med fjoråret, melder Utdanningsdirektoratet.