Hva kan skolen gjøre for å forebygge fordommer og hat?

dembra
Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Hva kan skolen gjøre for å forebygge fordommer og hat?
Delta i Dembra:
•Veiledning, kurs og kompetanseheving for skoler
•Demokratisk skolemiljø som svar på gruppefiendtlighet, fordommer, 
  konspirasjonsteori, hatytringer, ekstremisme
•Tilbys av Raftostiftelsen i Bergensregionen, Stiftelsen Arkivet på Sørlandet, 
  Falstadsenteret i Midt-Norge, Nansen Fredssenter i Innlandet, HL-senteret på 
  Østlandet og hele landet (nettbasert)

Kontakt: [email protected] / www.dembra.no