Jan Tore Sanner (H).

Bekymret for ungdommene med "ukjent aktivitet"

– Vi som samfunn vet ikke hva disse ungdommene gjør, og det kan bety et varig utenforskap, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

 Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som verken går på skole eller er i jobb. Men de klarer ikke å hjelpe alle. I februar i år var det flere enn 2000 ungdommer den fylkeskommunale tjenesten ikke har fått tak i. At det er så mange unge med "ukjent aktivitet" reagerer Høyre på. 

– Vi som samfunn vet ikke hva disse ungdommene gjør, og det kan bety et varig utenforskap.  Nå bør alarmen ringe på kunnskapsministerens kontor, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner. Han er bekymret for økende utenforskap blant unge her i landet. 

– Vi mener at oppfølgingstjenesten må kobles på i ungdomsskolen for å fange opp elever som står i fare for å droppe ut i overgangen mellom ungdomstrinnene og videregående opplæring,  sier Jan Tore Sanner. Dette fremmet Høyre i sitt forslag til ungdomsskolereform. 

Må kobles på før elevene dropper ut

Høyre mener at Oppfølgingstjenesten må jobbe mer forebyggende, og ikke bare kobles på når elever har droppet ut. 

– Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid. Dette er viktig, og potensialet for å treffe flere og bedre inn mot denne gruppen elever er store, sier Sanner.

 

Powered by Labrador CMS