ungdom utenforskap fravær

Finner stadig færre av ungdommene som ikke går på skole 

Nesten 15 prosent av ungdommene som verken er i jobb eller på skolen, får ikke hjelp. Grunnen er at Oppfølgingstjenesten ikke får tak i dem. Verst er det i Oslo.

Publisert

Oppfølgingstjenesten (OT) vet ikke hva 2000 av ungdommene som verken går på skole eller er i jobb gjør. Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp alle unge som har rett til opplæring, men som ikke er i arbeid eller på skole. 

– Statistikken vi har publisert viser en økning på 4,6 prosent fra samme periode året før, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Dior Kurta. 

OT skal hjelpe unge til å komme i aktivitet, men de nye tallene viser at det er stadig flere av unge Oppfølgingstjenesten ikke får tak i.  

– Det er om lag 500 flere ungdommer i februar i år, i forhold til i fjor, som var ukjente for oppfølgingstjenesten. Om lag 300 av disse var registrert i OT fordi de ikke hadde søkt videregående skole, sier Kurta. 

2032 ungdommer som er utenfor skole og jobb, har status "ukjent aktivitet" hos Oppfølgingstjenesten. Det betyr at tjenesten ikke får tak i dem. Det er dermed ingen som vet hva disse ungdommene gjør. 

– Det er vanskelig å vite hva dette kommer av siden OT ikke har oppnådd kontakt med dem. Når OT oppretter kontakt med ungdommene byttes status til avklart, under oppfølging og veiledning eller i aktivitet, sier Kurta.

Det er det høyeste antall unge med ukjent aktivitet oppfølgingstjenesten har registrert de siste ti årene. 

Flest i Oslo

Det er flest "ukjente" ungdommer i Oslo. I februar i år var 853 ungdommer utenfor skole og jobb i Oslo, og Oppfølgingstjenesten i byen har bare kommet i kontakt med litt over halvparten av dem. Resten har status som unge med "ukjent aktivitet."

Samlede tall for Oppfølgingstjenesten viser at det i februar i år var 13 968 unge mellom 16 og 21 år som verken går på skole eller er i jobb. De fleste av disse får hjelp, og er enten i aktivitet, får veiledning eller status som avklart. 

 

Powered by Labrador CMS