Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

UDF roser utvalg for å ta et oppgjør med privatistordningen

Samtidig er UDF-leder, Steffen Handal, spent på om det er nok til å gjøre noe med karakterjaget i videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

– Mitt umiddelbare inntrykk er at dette kjempespennende, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Torsdag morgen fulgte han pressekonferansen der leder for Opptaksutvalget, Marianne Aasen, la frem deres forslag til endringer i opptakssystemet til høyere utdanning. Utvalget vil blant annet fjerne muligheten for å forbedre karakterer etter videregående, og ta bort alders- og tilleggspoeng. De forslår å innføre en karakterkvote (for 80 prosent av søkerne), der alle konkurrerer på karakterer fra videregående skole, og en opptaksprøvekvote (for 20 prosent av søkerne).

Handal er godt fornøyd med at utvalget slår fast at det er karakterene fra videregående som skal være hovedveien inn i høyere utdanning.

– Det er også bra at de tar et oppgjør med privatistordningen, en ordning som har ført til karakterinflasjon og som samfunnsøkonomisk ikke er klok, sier Handal.

Karakterjag

Tidligere i år var Utdanningsforbundet (UDF) blant dem som ble invitert til å komme med innspill til opptaksutvalget. I sin uttalelse fra mai i år skriver forbundet at dagens system er veldig karakterbasert.

– Dere skriver at et slik karakterbasert system «bidrar til økt oppmerksomhet om karakterer i videregående opplæring, som igjen påvirker hverdagen til både elever og lærere». Vil ikke et slik system som opptaksutvalget foreslår, som i så stor grad kun er basert på karakterer, kunne øke karakterjaget i videregående?

– Det er det en fare for. Men samtidig vil det å fjerne privatistordningen føre til et lavere karaktersnitt for å komme inn på visse studier, sier Handal.

– Det kan også være grep man kan ta i vurderingssystemet som kan dempe karakterjaget.

Advarte om standardiserte prøver

I sin uttalelse fra mai i år advarer også Utdanningsforbundet mot at standardiserte prøver skal erstatte opplæring i fag.

«Generell studiekompetanse gir ungdom og voksne en bred faglig opplæring som gir grunnlag for refleksjon, kritisk tenkning, å tilegne seg ny kunnskap og å uttrykke seg skriftlig og muntlig. I tillegg hviler utdanningen på et verdisyn som er viktig for å lykkes i studier, i arbeidsliv og samfunnslivet for øvrig. Derfor kan ikke generell studiekompetanse erstattes av en standardisert test», heter det i uttalelsen.

Nå foreslår Opptaksutvalget nettopp å innføre en standardisert opptaksprøve, etter modell fra den svenske høyskoleprøven.

– Utvalget legger til grunn av generell studiekompetanse fortsatt skal være basis for opptak til høyere utdanning. Vi må se på hvordan denne prøven skal utformes før vi tar stilling til hva vi mener det, sier Handal.

Powered by Labrador CMS