Stemmebrukseminar på Universitetet i Oslo

En flaske vann og et rør ruster lærerstudentene for klasseromslivet

Et nytt pilotprosjekt vil forebygge stemmevansker hos framtidens lærere. Lektorstudent Magnus Røed (24) vil helst ha enda mer opplæring.

Publisert Sist oppdatert

Se video i bunn av saken.

Åtte studenter og Jorid Løvbakk sitter i en ring på stoler midt i rommet på Universitetet i Oslo. Pultene er skjøvet inntil veggene for å gi plass til dagens aktiviteter.

De blir ikke sittende lenge. 

Lærere er to til tre ganger mer utsatt for stemmetretthet, sier Jorid Løvbakk, seniorrådgiver og logoped for Statped. 

Hun ser fra fra student til student. 

– I dag skal vi lære hvordan dere kan bruke stemmen deres på en god måte i et klasserom - sånn at dere slipper å få vondt i stemmen. Og det første vi skal gjøre nå er å reise oss opp. 

Løvbakk reiser seg forbilledlig opp og studentene følger på. 

Tre av de er i logopedpraksis. Fem skal bli lærere. 

Det eneste verktøyet

Magnus Røed (24)

– Det er mye som kunne vært unngått hvis læreren hadde lært å bruke stemmen sin på riktig måte, sier Jorid Løvbakk, seniorrådgiver og logoped for Statped. 

I høst er et nytt pilotprosjekt i gang ved Universitetet i Oslo. Logopedstudenter har praksis i å lære opp lektorstudenter i god stemmebruk. En såkalt vinn-vinn situasjon, ifølge Løvbakk.

Hvem samarbeider?

  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO: Lektorstudenter på 3. semester.
  • Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved UiO: Logopedstudentene første år på master.
  • Statped: Statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Lektorstudent Magnus Røed (24) mener tiltaket virker veldig fornuftig. 

– Når yrke vårt handler om å snakke og formidle kunnskap så bør formidlingsevne være i fokus. Da er også stemmen en del av bildet. Det er jo det eneste verktøyet du har som lærer, og uten det kan du ikke fungere, sier han. 

Kniver som skjærer i strupen

Løvbakk forteller at mange lærere vet lite om stemmevansker før de selv opplever at stemmen svikter.

– Noen opplever at det er som å ha kniver som skjærer inn i strupen. Når man blir så sår i halsen, og presser seg gjennom en arbeidsdag, blir man fryktelig sliten.

Stemmevansker blir ikke bare et problem på arbeidsplassen.

– Mange har lite overskudd i stemmen til å være sosial på ettermiddagene, eller til å prate med familien. Man får det ikke til fordi man er for sliten, sier Løvbakk.

For noen blir konsekvensen sykemelding. Enkelte må kanskje omskolere seg, selv om man egentlig har lyst til å være lærer, forteller hun.

Studenten Røed ble overrasket når han fikk høre hvor ødeleggende stemmevansker kan være for lærere.

Løvbakk forteller studentene at det krever en psykologisk trygghet å bruke stemmen godt.

Fonasteni - stemmesvikt

 Defineres som en kronisk tiltagende tretthetsfornemmelse ved stemmebruk. Tidligere ble fonasteni kalt «prestesyken».

Vanlige symptomer er at man lett blir sliten i stemmen og tørr i munnen, får «klump i halsen»-følelse, kremtetrang eller smerter i tunge, kjeve eller rundt strupen. Stemmen kan bli kraftløs og hes etter mye bruk. Symptomene er verst mot slutten av dagen eller uka.

Internasjonale studier har vist at forekomsten av stemmeforstyrrelser blant lærere er på 51,2-69 prosent. Kvinner er sterkt overrepresentert.

Stemmebelastning og stress virker inn. Fortsetter en person å bruke stemmen mye i forbindelse med halsinfeksjon eller forkjølelse, kan dette være utløsende. Det kan også komme som følge av nakkeskade eller andre stramninger i hode/nakke.

Fonasteni blir ikke godkjent som yrkesskade av Nav, i likhet med andre belastningsskader som utvikles over tid.

Kilder: Statped, Nav, Helse Bergen, boka "Profesjonell muntlighet"

– Jeg tror de fleste tenker at en lærer bare står og snakker, men det er faktisk mer enn det. Det er ikke det samme volumet som man har i en vanlig samtale, og man snakker mye mer, sier han. 

 I samstemt kor gjentar studentene diktfraser etter Løvbakk. 

– Her foregår noe bak lukkede dører

– Her foregår noe bak lukkede dører

– Gud vet hvilke lønnlige ting han bedriver

– Gud vet hvilke lønnlige ting han bedriver

Logopeden fortsetter med kraftfull stemme. - La oss prøve med litt mer volum, og studentene tar godt i. 

– Og godtfolk er virkelig stygge og slemme

– Og godtfolk er virkelig stygge og slemme

...

Kropp, pust og stemme

– Vi vil at lektorstudentene skal bli opplyst om hva stemmevansker er, hvilke symptomer man kan få og hva man kan gjøre med det, sier Løvbakk.

I seminaret veiledes studentene gjennom flere praktiske øvelser. Kropp, pust og stemme henger nøye sammen, forklarer hun.

Øvelsen flaskeblåsing, eller fonasjon i rør, brukes også av sangere, skuespillere og andre som bruker stemmen aktivt.

– Hvis man står på en avslappet måte og henter støtte fra buk og mage, og tenker over at stemmeleie ikke trenger å bli så lyst, da vet vi at stemmen vil tåle mer, sier hun.

Springen går. Studentene fyller flasker med varmt vann og får utdelt plastikkrør. De fikler med de nye hjelpemidlene før de samles i ringen igjen. 

– Nå skal vi gjøre det som kalles fonasjon i rør, altså lyd gjennom et rør. Den effekten du får når du lager lyd i vann er veldig god. Når stemmen din møter vannet skapes det motstand. Da kan stemmebåndene dine vibrere veldig fint mot hverandre, forklarer Løvbakk.

 Og studentene blåser i rørene sine. 

Et paradoks

I fjor skrev Utdanningsnytt om Knut Vegard Reisæter som er avhengig av å gjøre øvelser hver morgen for å klare en dag i klasserommet. 

Da snakket vi med førsteamanuensis Kristin Solli Schøien ved Universtitet i Sørøst-Norge. Hun forklarte at på 1970-tallet falt stemmebruk som læringsmål ut av lærerutdanningen. Årsaken var både fagtrengsel og uklarhet om fagets innhold, hvor det skulle undervises og hvilken kompetanse som skulle til for å undervise i det. 

Opplæring i stemmebruk er ikke et generelt tilbud i lektorutdanningen i dag, selv om enkelte utdanninger tilbyr det. 

– Det er synd at det ikke vektlegges mer i dag, sier Løvbakk og uttrykker at lærerstudenter skulle fått bedre opplæring i det som er deres viktigste arbeidsverktøy.

– Det er et paradoks. Vi utdanner lærere som skal jobbe med stemmen hver dag, men så lærer vi de ikke å bruke stemmen. Det er få studenter som har reflektert over egen stemme og pust, sier hun. 

– Tror du en forelesning og et seminar er tilstrekkelig for å forebygge stemmevansker blant fremtidens lærere?

Studentene gir uttrykk for at de kommer til å få bruk for kunnskapen om stemmebruk som lærere.

– Det kunne med fordel vært flere økter med de samme studentene. Men dette er en pilot. Nå høster vi erfaringer og blir evaluert i etterkant, så vi har nok flere svar når det er ferdigstilt, sier Løvbakk.

Røed skulle gjerne hatt mer tid til å jobbe med de ulike øvelsene og teknikkene.

– Hvis man skal være lærer i 40 år så burde man jo kanskje ha mer enn tre timer med stemmebrukforelesning, sier han. 

Seminaret går mot en slutt. Løvbakk setter seg litt foran på stolen og henvender seg igjen til studentene.

– Hvordan har det her vært for dere da? Hva tenker du Magnus? 

– Det har vært både underholdende og lærerikt å finne ut hva stemmen egentlig er. Og godt å få så konkrete tilbakemeldinger, svarer Røed. 

– Ja, så fint. Hva kan du ta med deg videre etter i dag da?

– At man må huske å roe ned, ha tydelig diksjon og å vite at stemmen er noe man kan slite ut. Og at man bør oppsøke hjelp om man trenger det, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS