Professor Tiri Bergesen Schei:

– Stemmebruk burde vært en del av pedagogikkfaget

Tidligere hadde alle lærerstudenter sang og stemmebruk på timeplanen. I dag er ikke dette prioritert.

Publisert

– Institusjoner som har femårig grunnskolelærerutdanning (GLU) skal ha musikk i fagkretsen, men hvor stor plass det gis til sang og stemmebruk varierer nok mellom institusjonene. Jeg regner også med at enkelte har undervisning i stemmebruk i faget «pedagogikk og elevkunnskap», men det er stor sannsynlighet for at studentene ikke får noe undervisning i stemmebruk, sier professor Tiri Bergesen Schei ved lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Schei mener stemmebruk burde vært en del av pedagogikkfaget for alle, og ikke noe som kun musikklærere driver med og har kunnskap om: – Et lite kurs er bedre enn ingenting.

HVL tilbyr i år et etterutdanningskurs i sang og stemmebruk, og ulike utdanninger med musikk. 2022 startet femårig Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag 1.–13. I et av emnene legges det vekt på mye sang.

Schei er sangpedagog i bunn, og har jobbet mye med folk med stemmeproblemer. De senere årene har hun skrevet flere forskningsartikler om lærerstemmen.

– Stemmen er lærerens hovedverktøy for å etablere autoritet, påkalle seg oppmerksomhet, guide, motivere og bygge et tillitsfullt forhold til studentene. Stemmeproblemer er en viktig årsak til helseproblemer hos lærere, men dette vet de gjerne ikke før stemmen svikter. Likevel har stemmetrening og stemmekunnskap så godt som forsvunnet fra lærerutdanningene i Norge, skrev hun og kolleger i artikkelen «Forgetting the Audible Body. Voice Awareness in Teacher Education» fra 2018.

Les om lærer Knut Vegard som må blåse i en flaske hver morgen før jobb for å komme seg gjennom arbeidsdagen.

Studentene ønsket kurs

Sammen med kollega Bjørg Solsvik Åvitsland begynte Schei for ti år siden å forske på lærerstudenters stemmebruk. Åvitsland satte i gang et frivillig kurs, der studentene lærte om god og dårlig stemmebruk. De 282 studentene som deltok på kurset, svarte også på en undersøkelse.

En høy andel svarte at de hadde kjent tretthet eller heshet i stemmen under undervisning og praksis. 68 prosent svarte at de aldri før hadde fått undervisning i bevisstgjøring eller trening av pust. Alle svarte at det burde inngå som et kurs i lærerutdanningen. Mange foreslo et omfang på minimum fem, helst 20 timer spredt over hele utdanningsløpet.

På 1970-tallet falt stemmebruk som læringsmål ut av lærerutdanningen. Årsaken var både fagtrengsel og uklarhet om fagets innhold, hvor det skulle undervises og hvilken kompetanse som skulle til for å undervise i det, forklarer førsteamanuensis Kristin Solli Schøien ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Hun har forsøkt å finne ut hvorfor det går an å utelate stemmetrening fra lærerstudentenes pensum.

Kristin Solli Schøien, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Kristin Solli Schøien, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

– For det første finner vi at stemmekvalitet anses som et medfødt talent, noe som ikke kan trenes. For det andre er stemmen et kroppslig og personlig instrument, nær knyttet til identitetsopplevelsen. Å trene egenstemmen kan oppleves truende og gjør det krevende å undervise. Dessuten framstår fagfeltet og kompetansen fragmentert og tilfeldig i læreplanene, noe som fører til at ingen fag egentlig har det på sin agenda. Dette går ut over lærernes stemmehelse og deres mulighet til å vurdere og veilede utøvende muntlige ferdigheter i klasserommet, sier hun.

– Forskning viser at stemmebruks-kurs på mindre enn fem undervisningstimer ikke har noen signifikant effekt, sier hun og foreslår at det bør være en modul på minimum fem studiepoeng, vurdert med graderte karakterer.

Sammen med den finske professoren Anna-Lena Østern ga hun i høst ut boka «Profesjonell muntlighet. Tydelig, troverdig og ansvarlig». Her begrunnes og beskrives profesjonsfaglig muntlig kompetanse for lærere. En modell for stemmetrening presenteres også.

Personavhengig undervisning

Utdanningsnytt har vært i kontakt med noen av lærerutdanningene, som melder om variert grad av undervisning i stemmebruk. Enkelte ildsjeler innlemmer stemmebruk i sine fag og mener det bør inn i undervisningen for alle lærerstudenter.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) får lektor Anna Järnerots studenter undervisning i stemmebruk, mens de andre klassene ikke får denne undervisningen. Som del av sin egen lærerutdanning i Sverige lærte Järnerot å sikre at stemmen holder.

– Derfor har det alltid forundret meg at vi ikke har noe fokus på dette hos oss. Det hadde vært hensiktsmessig å ha en logoped som møtte alle studenter for å vurdere eventuelle utfordringer. For de fleste blir dette sikkert kun ett møte, men for noen få kan gode råd om hvordan de kan ivareta og være observant på stemmen sin, være avgjørende. Jeg nevner litt om dette i min undervisning, men jeg er ikke logoped og ikke ekspert på dette, sier hun.

Har øvingsoppgaver

Järnerot bruker en del av undervisningstiden i emnet «pedagogikk og elevkunnskap» til å lære studentene å bruke stemmen som et verktøy for god undervisning.

– Jeg pleier å bevisstgjøre studentene på vekten stemmen har i lærerjobben, gi dem noen tips om hva de skal tenke på når de forteller, leser høyt, dramatiserer, ønsker å skape spenning, forundring og så videre. Dette faller vel mer innenfor retorikk-trening. Jeg prøver å lage en del oppgaver, litt lekne, litt alvorlige, noen øvinger i grupper og at de også får spille inn seg selv på video for å oppdage hvordan de trenger å utvikle dette. Erfaringen er at de ser vekten av dette der og da. Når det ikke følges opp mer bevisst i utdanningen, blir det også nedprioritert av studenter, utdyper hun.

LES: Logopedens tips til slitne lærerstemmer

Bevisstgjøring på kurs

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet har kurs i sang og stemmebruk i lærerstudentens oppstartsprogram.

– Ideen til kurset kom for noen år siden, da vi snakket med en logoped som kunne fortelle om en jevn strøm av lærere som kom for å få hjelp for sine slitne stemmer. Kurset er altfor kort til å gi tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter, hensikten er å oppnå økt bevissthet omkring stemmeutfordringer i læreryrket. Vi låner øvelser fra logopedi og sangmetodikk; klassiske avslapnings-, strekke/tøye-, puste- og stemmeøvelser, informerer førstelektor i musikk, Bengt Arve Haugseth.

I tillegg har studentene ved UiT litt undervisning i stemmebruk, og ofte stemmeoppvarming, i dramaundervisningen som er integrert i ulike fag.

Teori og praksis

Oslo Met har i mange år hatt et tre timers obligatorisk kurs i stemmebruk for førsteårsstudentene. Førstelektor i musikk, Hanne Rinholm, har hatt undervisningen siden 2011. Hun innleder kurset med teori om risiko for stemmevansker, om stemmebåndet og om forebyggende stemmepleie. Deretter får studentene øvelser.

– De øver på å få kontakt med støtten i mellomgulvet. Jeg lar dem kjenne i sin egen kropp hvordan det er å puste med magen. Jeg understreker at dette ikke er noe de lærer på tre timer. Får de begynnende stemmevansker, må de gå til logoped, sier hun.

Powered by Labrador CMS