Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag, mener det bør stilles høyere krav til kompetanse hos undervisere.

Flertall ønsker faglig dyktigere lærere

En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et flertall av befolkningen ønsker at lærere skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det et krav om ett års fordypning i alle fag for å undervise i fag på videregående skoler i Norge. 66 prosent av respondentene i undersøkelsen mener det bør være to år. Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse på vegne av Norsk Lektorlag.

– Det er en pågående debatt i skolen om hva som er viktige faktorer for å få til god læring. Forskning viser at kvalifiserte lærere og lektorer er den viktigste faktoren for å få til god læring. Det er også viktig for sosial utjevning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Hun mener politikere må komme på banen og peker på at mange i skolen i dag ikke er kvalifiserte nok til å undervise.

– Lektorlaget etterlyser mer politisk vilje til å stille krav til kompetanse. Tilsettingskravene må også ytterligere strammes inn, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at over 20 prosent av de som underviser i dagens videregående skole, er ukvalifiserte. For ungdomsskolen er det 15 prosent.

Nyhuus mener det er bekymringsfullt at flere undervisere forlater yrket. Hun ønsker også bedre hjelp for studenter.

– Det er mange kvalifiserte lærere og lektorer som har forlatt yrket, og vi ser at det står mange tomme plasser i lektor- og lærerutdanningene denne høsten. Dette bør bekymre. Studiene må bli mer relevante og være en god forberedelse til jobben i klasserommet. Nyutdannede må også få en bedre introduksjon og veiledning for å avhjelpe mot praksissjokket, avslutter hun.

(©NTB)

martin.daldosso@ntb.no

Powered by Labrador CMS