Kai Nilsen.

190 kroner per elev til bøker: 
– Det gir kanskje en lærebok, men den boka er tynn

Regjeringens 115 millioner kroner til lærebøker utgjør 190 kroner per elev. – Dette er småpenger, sier lærer og tillitsvalgt Kai Nilsen.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren valgte regjeringen å bevilge 115 millioner kroner ekstra til innkjøp av lærebøker ute i skolene.  Denne uka kom oversikten over hvor mye penger hver enkelt kommune får.

– Jeg tror de undervurderer hvor stort behovet for oppdatert læremidler faktisk er, sier Kai Nilsen.

Han er lærer og kontaktperson for grunnskole i Utdanningsforbundet Trøndelag. Høsten 2021 gjennomførte de en rundspørring med svar fra 120 lærere i fylket. 85 prosent av dem svarte nei på om de hadde god nok tilgang til oppdaterte læremidler. Den vanligste årsaken var dårlig økonomi.

I vår bekreftet resultatene fra den store undersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» problemet. Bare én av fem rektorer i grunnskolen svarte at de hadde kjøpt inn nye læremidler som er tilpasset de nye læreplanene i alle fag.

Da rektorene ble spurt om årsaken til mangel på oppdaterte læremidler, var svaret tydelig: De hadde ikke råd.

– Situasjonen er hårreisende. Vi har sett eksempler på lærebøker fra 70- og 80-tallet som er faglig utdaterte, men fortsatt er i bruk, sier Kai Nilsen i Utdanningsforbundet Trøndelag.

Situasjonen gjør at de har ventet på et krafttak. Svaret fra regjeringen er enn så lenge 115 millioner kroner som fordeles jevnt ut til alle landets kommuner.

– Dette er småpenger.

Summen utgjør 190 kroner per elev.

– Så ja, 190 kroner gir kanskje en lærebok, men den boka er tynn, sier Nilsen.

Han sier at det fort kan være behov for både to og tre bøker til hver elev i ett enkelt fag, hvis man skal ha tilstrekkelig med læremidler.

– For 190 kroner får du kanskje et arbeidshefte, ikke en lærebok du kan bruke hele året og basere undervisningen din på, sier han.

– Fremstår som valgkampsak

Han understreker at han synes det er både fint og viktig at det skjer noe på lærebokfronten.

– Men jeg stusser litt på tidspunktet dette kommer. Det framstår litt som en valgkampsak for meg.

Han håper imidlertid at de 115 millionene bare er starten på noe mer.

– Det er fint at midlene øremerkes til skolebøker. Men hvis politikerne virkelig har lyst til å gjøre en innsats for å bedre situasjonen, må de komme med denne type bevilgninger hvert år gjennom flere år. En engangssum i år hjelper lite, sier han.

Vil løfte papirbøkene

Ekstrasatsingen fra regjeringen kommer i kjølvannet av en langvarig debatt om skjermbruk i skolen, og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at de ekstra midlene skal «gi papirbøkene et løft».

Arbeiderpartiet er ikke enig i at ekstrabevilgningen ikke vil monne.

– Dette er en viktig start, og 115 millioner kroner er en betydelig sum. Samtidig er det ikke tvil om at behovet er stort ute i kommuner og skoler, men dette er en god start, sier Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– Men regjeringen skriver selv at dette utgjør 190 kroner per elev, det gir jo knapt én ekstra lærebok per elev?

– Dette er en start og et viktig bidrag. Alternativet er at det ikke hadde kommet noe ekstra penger. Så er dette et etterslep etter at Høyre-regjeringen ikke bevilget nok penger i forbindelse med fagfornyelsen. Vi vet at mange kopimaskiner har gått varme på mange skoler fordi de ikke har hatt læremidlene de trenger, sier Waagen.

– Gjentatte undersøkelser de siste årene har vist at det er stor mangel på oppdaterte læremidler til fagfornyelsen ute på skolene. Hvis situasjonen er prekær, hvorfor satser dere ikke enda mer på å få løst problemet raskere?

– Etterslepet er stort, og ett sted må man starte. Det er ikke mulig å få gjort alt gjennom ett revidert budsjett, men dette bidrar i en krevende situasjon. Vi har også prioritert mer penger til kommunene i statsbudsjettene.

– Du sier at dette er en start, hvor langt kan du gå i love mer penger til skolebøker i årene framover?

– Det er kommunene som har ansvaret for å prioritere skolebøker og læremidler i tilstrekkelig grad, og vi forventer at de gjør det. Så skal vi fra sentralt hold gjøre det vi kan for at kommunene har handlingsrommet de trenger, sier Waagen.

Sjekk din kommune

Denne uka kom oversikten over hvordan midlene fordeles til kommunene. Fordelingsnøkkelen er 190 kroner per elev i kommunen. Tilskuddet skal gå til kommunale skoler og er et øremerket engangstilskudd for skoleåret 2023-2024.

Her kan du sjekke hvor mye din kommune får av potten.

 Utdanningsnytt informerer: Kai Nilsen er også leder for Rødt Trondheim By og Omegn, men er i denne saken intervjuet i kraft av at han er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og lærer. 

Powered by Labrador CMS