Undersøkelse blant rektorer:
Skolene har ikke råd til læremidler til de nye læreplanene

Bare én av fem rektorer i grunnskolen sier de har kjøpt inn nye læremidler som er tilpasset de nye læreplanene i alle fag. 

Publisert Sist oppdatert

Det viser spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» som NIFU gjennomfører hvert halvår på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

385 grunnskoler, 101 videregående skoler, 98 kommuner og elleve fylkeskommuner har svart på undersøkelsen i mars og april i år.

Der får de blant annet spørsmål om i hvor mange fag skolen har kjøpt inn nye læremidler som er tilpasset de nye læreplanene som kom i 2020. 

Dette svarer de (svarene er prosentandel):

Kun 19 prosent av rektorene i grunnskolen svarer at de har kjøpt inn nye læremidler i alle fag. 37 prosent har kjøpt inn til færre enn tre fag. 

I videregående er situasjonen betydelig bedre, hvor kun 8 prosent av rektorene svarer at de har kjøpt inn til færre en tre fag.

Uansett er det en betydelig andel grunnskoler som i stor grad ikke har handlet tilstrekkelig med nye læremidler tilpasset de nye læreplanene.

Når de blir spurt om hvorfor ikke, er svaret tydelig: de har ikke råd.

8 av 10 rektorer i grunnskolen svarer at økonomien er en av årsakene til at de ikke har kjøpt inn nye læremidler i alle fag.

Kun 23 prosent av rektorene svarer at de allerede har læremidler som dekker skolens behov.

En undersøkelse fra tidligere i vår blant tillitsvalgte i Utdanningsforbundet viser lignende funn. Ved seks av ti grunnskoler svarer de tillitsvalgte at de bare i liten eller noen grad har fått nye læremidler etter de nye læreplanene kom høsten 2020.

– Det er Stortinget som har vedtatt denne reformen, da må staten ta et større ansvar og sørge for at både grunnskoler og videregående skoler får penger til å kjøpe nye læremidler, sa Marit Himle Pedersen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, da den undersøkelsen ble offentliggjort.

Også her var det manglende økonomi som ble trukket fram som viktigste årsak. 70 prosent av de tillitsvalgte i grunnskolen svarte at skolen deres ikke har hatt penger til å fornye læremidlene.

– Det kan ikke være slik at skolene og elevene er avhengige av om de blir prioritert i den enkelte kommune eller fylkeskommune, sa Himle Pedersen.

Powered by Labrador CMS