Kristiansand Venstre og Høyre vil ha fleksibel skolestart

Høyre i Kristiansand vil ha staten med på en forsøksordning med fleksibel skolestart for førsteklassinger. 

Publisert Sist oppdatert

– Det hadde vært spennende med en pilot i Kristiansand, men vi har sagt at vi vil ha staten med på et slikt forsøk. Det er mange ting som skal klaffe skal en få til en god skolestart for alle barn, men akkurat hvordan vi skal organisere et slikt forsøk er vi ikke sikre på, sier ordførerkandidat for Høyre i Sørlandsbyen, Mathias Bernander.

Mathias Bernander.

– Tenker dere at det skal bli anledning til å utsette skolestart ett år eller at det skal bli mulig å starte senere i skoleåret?

– Det må vi ha fagfolk og skolen med på å diskutere. Det vi vet er at overgangen fra skole til barnehage kan være krevende for enkelte barn, da mener vi at det bør være større fleksibilitet enn i dag.

Høyre foreslår også at det første året på skolen skal være skjermfritt i Kristiansand.

– Ved min datters skole er det sånn, så noen skoler har det allerede, men vi vil at alle skolene i kommunen skal være skjermfrie det første året. Det er ikke et løfte som koster penger, så det vil være problemfritt å innføre.

Av et budsjett på om lag ti milliarder må kommunen spare om lag 100 millioner kroner.

– Vi kommer til å prioritere det viktigste som for oss er skole, oppvekst og helse. Det er alltid mulig å finne penger til det som er viktig. Overføringene til kommunen må økes. Vi kommer ikke til å gå inn for å øke skattene, tvert imot så vil vi senke de for å stimulere til mer satsing fra næringslivet, sier Bernander. 

Høyre i Kristiansand er opptatt av å behandle de private og de offentlige barnehagene likt.

– Vi er bekymret over venstresiden sine planer for å satse ensidig på de offentlige barnehagene. De private barnehagen i vår kommune skårer høyt og foreldrene er veldig godt fornøyd med dem. Vi er for at foreldrene skal ha mulighet til å velge den barnehagen de foretrekker.

I skolesammenheng vil Høyre gjøre mer for de elevene som ikke kommer på skolen.

– Det smerter meg i hjertet når jeg hører om elever som ikke kommer på skolen. Det må bli et krav til skolene om å handle når en elev har høyt fravær. Går det lang tid må skolene sette inn tiltak for å få elevene tilbake på skolen. Jeg ønsker ikke å legge føringer på hva de skal gjøre, det må skje i samspill med skolene. Jeg har klare forventninger til at vi må finne treffsikre tiltak for å få elever som sitter hjemme tilbake til skolen, sier Mathias Bernander.

Dialog med fagfolk

Venstres ordførerkandidat i Kristiansand er Jacob Haugmoen Handegard.

– Vi må ta noen kloke grep etter valget, mye tyder på at det blir kutt i skolen i kommunen, men ideelt sett ønsker Venstre påplussinger innen skole og oppvekst, sier Handegard.

Jacob Haugmoen Handegard

En av tingene Venstre i Kristiansand har satt på programmet sitt er å åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.

– Det vil vi gjøre i dialog med lærere og andre fagfolk. Vi har ikke fasiten på hvordan dette skal gjøres, men ser at det skoleløpet vi har i dag ikke passer alle. For eksempel kan barn som er født sent på året kan ha behov for å gå lengre i barnehagen og forskyve skolestart.

Han tror ikke det vil være snakk om så mange barn og at kostnadene til forslaget ikke vil bli store.

– Det handler nok ikke om masse barn, i påvente at skolen blir mer praktisk er dette et av tiltakene vi vil innføre. Det aller viktigste er å ha kloke og kvalifiserte lærere, det er nok alle politikere enige i, sier ordførerkandidaten for Venstre.

De åpner også opp for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det. Han trekker også frem at det er stadig flere barn som har ufrivillige skolefravær.

– Det må vi ta på alvor. Er det noe vi kan gjøre med skolemiljøet for at disse barna skal komme på skolen. Vi må lage et skoleløp som passer alle med nok lærere og fagfolk til å følge opp, sier Jacob Haugmoen Handegard.

Stedlig leder

Arbeiderpartiet i Kristiansand lover stedlig leder på alle kommunens skoler og barnehager hvis de vinner valget til høsten. Leder av oppvekstutvalget er Åse Løvdal (Ap).

– Det viktigste for oss er å styrke laget rund barn og unge. I dag er det ikke alle skoler som har en leder som har arbeidssted på den skolen. Fordi om skolene ligger nærme hverandre, får vi tilbakemeldinger på at det ikke er bra nok, så det kommer vi til å prioritere, sier Løvdahl.

Åse Løvdal

Arbeiderpartiet har sittet med makten i sørlandsbyen i denne perioden. Kommunen har en anstrengt økonomi og må spare i alle sektorer.

– Vi har klart å få kuttene ned. Nå er det 45 millioner kroner som skal spares. Da er det bare de lovpålagte oppgavene som kan gjøres, men vi mener at lærerne klarer å lag en god skole allikevel, sier Løvdal.

Kommunen har utfordringer knyttet til levekårsutfordringer.

– Vi får ikke til å trylle med de midlene vi har, men det vi vil satse på er å styrke bemanningene både i barnehage og skole. Altfor stor andel av barnehagen i kommunen er private, det ønsker vi også å endre.

– Hvorfor det?

– Barnehagene driftes av offentlige midler og vi mener at en større andel bør være eide av det offentlige. Vi vil også forsikre oss om at de som jobber i barnehagene har gode lønns og arbeidsavtaler. De fleste private barnehagene i kommunen har tariffavtale, sier Åse Løvdal.

 

Powered by Labrador CMS