Elever født sent på året går ut av grunnskolen med dårligere resultat

Elever født sent på året går ut av grunnskolen med lavere karaktersnitt enn øvrige elever, og velger sjeldnere studieforberedende utdanningsprogram på videregående.

Publisert

Utdanningsdirektoratet har analysert tolv årganger med elever og deres grunnskolepoeng, fra 2007-08 til 2018-19. Til sammen 717 000 elever.

– Skolen må være klar til å ta imot alle barn. Barn har ulike forutsetninger når de begynner på skolen, det kan være bakgrunn eller når på året de er født. Det er likevel vår oppgave å sikre at skolen er så god som mulig og hjelper alle elever til å nå sitt fulle potensial, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Utsatt skolestart

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger Trude Havik har blant annet forsket på hvordan forhold ved skolen påvirker skolevegring. Hun sa ved en tidligere anledning at utsatt skolestart er mulig i Norge men at det praktiseres i liten grad.

– Dette er i dag mulig, men praktiseres i liten grad. Kanskje burde det vært praktisert oftere og gjort lettere å få utsatt skolestart? Det er PPT som vurder søknader om utsatt skolestart opp mot barnets modenhetsnivå, språklige og kognitive nivå og sosial tilpasningsevne. Dette kan særlig gjelde barn som er født sent på året og som trenger å bli med modne før de starter på skolen. Tilpasset opplæring er lovfestet, men likevel kan noen barn ha godt av et år til i barnehagen, og det bør være et reelt tilbud, sier Havik.

Jevnes noe ut

Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

Fakta om analysen

Tolv årganger med elever og deres grunnskolepoeng, fra 2007-08 til 2018-19 (til sammen 717 000 elever)

Fire årganger med elever og deres resultater på nasjonale prøver for alle trinn, fra 2015-16 til 2018-19 (til sammen 235 000 elever)

Fem årganger med elever og deres valg utdanningsretning på videregående skole, fra 2014-15 til 2018-19 (til sammen 300 000 elever)

To årskull med elever født i 2001 og 2002 som ikke har fritak på nasjonale prøver og samtidig er registrert med grunnskolepoeng i 10. klasse (til sammen 115 000 elever). Disse dataene er brukt for å beregne gjennomsnitt for grunnskolepoeng inn på videregående skoler.

– Denne analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen. Vi vil flytte kompetansen nærmere barna slik at flere får hjelp av faglærte, og med de nye læreplanene fra neste skoleår vil elevene møte en mer praktisk og utforskende hverdag og mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.

Fleksibel skolestart

Regjeringen har innført en plikt til samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole for å legge til rette for en god skolestart for alle.

Debatten om fleksibel skolestart blusset opp etter at Stoltenberg-utvalget leverte sin rapport om gutter som sliter i skolen. Ett av tiltakene utvalget diskuterte var fleksibel skolestart.

Politikerne i Trondheim var da allerede i gang. I februar vedtok et enstemmig formannskap at de skal være en pilotkommune for fleksibel skolestart. Og i august åpnet regjeringen for at kommuner kunne søke om å starte forsøk med fleksibel skolestart.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen og få best mulig utbytte av opplæringen, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB den gangen.

Powered by Labrador CMS