Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen

I Trondheim skal foreldrene få mer å si ved ønske om utsatt skolestart

I Trondheim skal det testes ut en modell med felles personale og sambruk av arealer siste halvår i barnehagen og første halvår i skolen. Dessuten skal foresatte få mer å si ved ønske om utsatt skolestart.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Trondheim har siden februar i år ønsket å bli en pilotkommune for fleksibel skolestart. Tirsdag behandlet politikerne saken, og vedtok hvilke modeller de vil teste ut.

Nå ber politikerne rådmannen i samarbeid med foreldre, barnehage og skoler, velge ut pilot-barnehager og -skoler.

De modellene som skal prøves ut er:

  • Felles siste halvår i barnehagen og første halvår i skolen, felles personale (barnehage og skole) og sambruk av arealer hele kalenderåret.

Med denne modellen begynner alle barn på skolen i august det året de fyller seks år, som i dag, men overgangen mellom barnehage og skole skal bli annerledes.

Bedre skolestart

Ottar Michelsen representerer SV i bystyret i Trondheim.

– Det forslaget vi gikk for vil gi barn en bedre skolestart, ikke en fleksibel skolestart. Hvor mange barn og hvordan dette skal gjennomføres er ikke i detaljer bestemt ennå. Et forsøk med en slik ordning kan tidligst startes opp våren 2021, sier Ottar Michelsen.

– Hva håper dere å oppnå med dette forsøket?

– Vi vil ikke at barnehagen skal bli mer skoles, men at vi skal finne tilbake til den opprinnelige barnehagepedagogikken i skolen som var intensjonen da vi fikk seksåringene inn i skolen.

– Dere går også inn for at det skal bli lettere å få utsatt eller fremskutt skolestart. Hvordan?

– En bør kanskje opplyse både foreldre og barnehagepersonell om at den muligheten bør vurderes i større grad. I tillegg bør en se på søknadene på en annen måte.

– Skal det forskes på dette forsøket?

– Ja det skal være følgeforskning på dette, sier Ottar Michelsen.

Vedtaket

  • Endret praktisering av dagens lovverk, større vekt på foresattes stemme ved søknad om utsatt/ fremskutt skolestart.
  • En modell hvor SFO har en sentral rolle som brobygger mellom barnehage og skole, og som innholdsmessig fokuserer på fysisk aktivitet, lek og kosthold.

Det skal også være gratis kjernetid i SFO.

"Formannskapet peker på at en viktig forutsetning for 6-årsreformen var i mye større grad å trekke leken inn i skolehverdagen. En tettere kobling mellom skole og barnehage er derfor ønskelig, hvor ungene møtes på sitt nivå og får oppfølging og utfordringer knyttet til dette", heter det i vedtaket.

Åpnet for piloter

Debatten om fleksibel skolestart blusset opp etter at Stoltenberg-utvalget leverte sin rapport om gutter som sliter i skolen. Ett av tiltakene utvalget diskuterte var fleksibel skolestart.

Politikerne i Trondheim var da allerede i gang. I februar vedtok et enstemmig formannskap at de skal være en pilotkommune for fleksibel skolestart. Og i august åpnet regjeringen for at kommuner kunne søke om å starte forsøk med fleksibel skolestart.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen og få best mulig utbytte av opplæringen, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB den gangen.

Powered by Labrador CMS