UDF-ledere før kommunevalget

Jubler over pengepott for å kurse Skien-lærere i å håndtere vold og trusler

Det at skoler kan søke om penger til å kurse lærere i å håndtere vold og trusler, er en gladsak fra denne valgperioden, mener lederen i Utdanningsforbundet Skien.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Gro Juve, leder i Utdanningsforbundet Skien.

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Økt bemanning i barnehager og skoler, flere lærere, og dette krever økte økonomiske rammer! Vi ønsker kvalitet, og kvalitet koster.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Uten å nevne en sak spesielt, er det problematisk at de lokale politikerne stadig prøver å detaljstyre arbeidet ute i barnehager og skoler!

 – Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Forslaget om å bevilge en egen "pott" som skoler i Skien kan søke på for å kurse lærere til å være rustet til å forebygge og håndtere vold og trusler i skolen. Dette kan gjøre en forskjell! Forskjellen vil være at lærere står bedre rustet til å forebygge, avverge og møte situasjoner med vold og trusler fra elever. Da igjen vil lærerne bli tryggere i sin rolle. Dette vil føre til et tryggere arbeidsmiljø i skolene, både for elever og lærere.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Økte økonomiske rammer til det allmennpedagogiske arbeidet i barnehager og skoler! Effekten av økte økonomiske rammer til det allmennpedagogiske arbeidet vil være at det gir mulighet for å øke bemanningen av pedagoger i barnehager og skoler. Dette igjen vil blant annet føre til en tettere oppfølging av barn og unge, større muligheter for tidlig å sette inn med tiltak i forhold til ulike utfordringer for barn og unge som strever, og mindre sårbarhet og mer forutsigbarhet ved fravær.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Barna er framtida, gode lærere i barnehager og skoler er viktig!

Powered by Labrador CMS