Utdanningsforbundet Innlandet mener det ikke er nok å jobbe for å videreføre bemannings- og lærernormer, de vil jobbe for å styrke dem. Foto: Jørgen Jelstad.
Utdanningsforbundet Innlandet mener det ikke er nok å jobbe for å videreføre bemannings- og lærernormer, de vil jobbe for å styrke dem. Foto: Jørgen Jelstad.

Innlandet: Vil likestille SFO med barnehage og skole

Utvidelse av barnehagelærerutdanningen, og SFO som pedagogisk virksomhet på linje med barnehage og skole. Det er blant forslagene fylkesårsmøtet i Innlandet vil ha inn i politikkdokumentet til Utdanningsforbundet.

Publisert

Senere i år skal Utdanningsforbundets landsmøte behandle det politiske dokumentet «Vi utdanner Norge». Dette er styrende for arbeidet i hele organisasjonen.

På fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Innlandet kom det inn en rekke forslag til nye formuleringer som vil bli spilt inn til landsmøtet.

 

 

Ikke videreføres, men styrkes

I utkastet til «Vi utdanner Norge» står det at de lovfestede bemannings- og lærernormene må videreføres, men Utdanningsforbundet Innlandet foreslår å bytte ut «videreføres» med «styrkes».

Det var også debatt om håndteringen av paragraf 9a i opplæringsloven, og hvordan den blir praktisert, spesielt i saker der klager har gått direkte til fylkesmannen. Utdanningsforbundet Innlandet vil ha inn en formulering om at «Utdanningsforbundet må arbeide for at ansatte i skolen skal få styrket sin rettssikkerhet gjennom å få innsyn i og være part i klagesaker mot dem».

 

SFO som pedagogisk virksomhet

Delegatene stemte også for følgende forslag til nye formuleringer i «Vi utdanner Norge»:

  • «SFO skal være en pedagogisk virksomhet på lik linje med barnehage og skole».
  • «Utdanningsforbundet skal jobbe for at barnehagelærerutdanningen utvides».
  • «Utdanningsforbundet skal sikre at alle medlemsgrupper har like vilkår for etter- og videreutdanning».
  • «Ledelsesressursen i skole og barnehage må økes for å frigjøre tid til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid».
  • «Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet skal skoleres i strategisk arbeid med saker som skaper lokalt engasjement.»
  • «Pensjon utgjør en vesentlig del av medlemmenes arbeidsvilkår og må følge lønnsutviklingen uten underregulering.»