UDF-leder Steffen Handal og KS-direktør Tor Arne Gangsø. Her ved tidligere lønnsforhandlinger.

I dialog med KS for å finne mobilløsning for lærere

Utdanningsforbundet er i dialog med KS for å få på plass en sentral avtale om mobilbruk for lærere. 

Publisert

Mange lærere er avhengig av mobiltelefon for å få gjort jobben sin. De bruker den for å logge seg inn i systemer, for å ha dialog med foresatte og elever og for å kunne varsle om det er nødvendig når man er på tur eller reise. 

Men per i dag finnes det ingen sentrale retningslinjer for hvordan man skal ivareta personvern og sikkerhet, ei heller noen regler for hvordan lærerne skal kompenseres om de må bruke sin private telefon. Det reagerer mange lærere på. 

I Grimstad har de blant annet vurdert å nekte å bruke sin private telefon i jobbsammenheng. 

Mobilbruken var også tema på flere fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet i vår. På Utdanningsforbundet i Østfold sitt fylkesårsmøte ble det foreslått at alle lærere må få et fast kompensasjonstillegg for at de bruker sin private mobil på jobb. Det samme ønsket blant annet fylkesårsmøtet i Finnmark. 

På bakgrunn av vedtakene i fylkene har Utdanningsforbundet sentralt nå gått i dialog med KS for å finne en mobilløsning for lærerne. 

– Begge parter er innstilt på å finne en løsning på hvordan dette skal gjøres, sier forbundets leder Steffen Handal til udf.no

Møtt med forståelse

Han forteller at dette er en viktig sak for mange av deres medlemmer. 

– Det er forståelig. Når du må ha mobil for å få logget på systemene til kommunen, skolen og barnehagen, så burde det samtidig være helt selvsagt at arbeidsgiver stiller til rådighet det verktøyet du trenger, eller i alle fall at du får kompensert for bruken, sier Handal.

UDF-lederen sier at de opplever å ha blitt møtt med forståelse av KS. 

Han advarer likevel om at prosessen kan ta tid.

– Det er et komplekst saksfelt som både vil kreve grundighet og behov for å knytte til oss ulik kompetanse dersom vi skal finne en god løsning som ivaretar det våre medlemmer etterspør, sier Handal. 

Powered by Labrador CMS