iphone
pc
arbeid

Lærere i Tromsø får 100 kroner i måneden for bruk av egen telefon

Lærere i Tromsø vil få utbetalt 100 kroner i måneden som kompensasjon for bruk av privat mobiltelefon.

Publisert

Det er administrasjonsutvalget i kommunen som gjennom et vedtak sørger for at det gis en kompensasjon for bruk av egen telefon med 100 kroner pr. måned til lærere i Tromsøskolen. Pengene er bevilget og satt av.

Forslaget som ble enstemmig vedtatt i et møte onsdag., ble fremmet av Utdanningsforbundet Tromsøs leder, Katrine Aursand.

– Vi har vært i dialog med arbeidsgiver om denne saken siden i fjor høst. I handlings- og økonomiplanen ble det satt av 600.000 kroner som var ment å brukes for å kompensere lærere i grunnskolen for bruk av private telefoner, sier hun til Utdanningsnytt.

– Er du fornøyd med løsningen?

– Kjempefornøyd! Dette er en kjempefin mellomløsning. Det er jo ikke det store beløpet det er snakk om. Lærerne får ikke dekket hele abonnementet, men det er en viktig anerkjennelse og et springbrett videre som sier at vi er i gang med en bedre og varig løsning som ender med en løsning for alle, sier Aursand.

I en utredning tidligere i år anbefalte kommunen å kjøpe tjenestetelefoner.

– Men det reagerte vi på for da hadde kun en tredel av alle lærerne fått telefon, men det er jo slik at alle bruker sin private telefon, så da hadde vi vært omtrent like langt.

Arbeidsgiver peker i sin utredning på noen risikofaktorer ved å bruke privat telefon, blant annet hensynet til personvernhensyn i tråd med GDPR.

Katrine Aursand

– Da var vår reaksjon at vi må gå til medlemmene å si at dere får ikke lov å bruke privat telefon, men kan de ikke bruke telefon, ja da stopper tromsøskolen opp. Så da bestemte kommunen seg for å ta et steg tilbake for å utrede nøyere, sier Aursand.

– Oppvekstutvalget gikk inn for enten tjenestetelefon eller kompensasjon, og da administrasjonsutvalget møttes onsdag, falt vi ned på en mellomløsning der lærerne nå får utbetalt en kompensasjon over lønna.

Men dette er en sak som gjelder flere enn skolens ansatte. Den angår alle ansatte i kommunen som har behov for mobiltelefon i arbeidet. Administrasjonen skal derfor utrede videre ordninger for tjenestetelefon i hele kommunen.

– Hvorfor er denne kompensasjonen så viktig for lærerne?

– På den ene siden handler det om anerkjennelse. Arbeidsgiver skal stille de verktøyene man trenger for å utføre jobben sin, til rådighet. Det blir ikke lagt godt nok til rette for det, sier hun.

Aursand peker på at dette er en nasjonal utfordring. Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, sammen med flere andre lokallag og fylkeslag, også ønsker at problematikken knyttet til lærernes bruk av private telefoner skal løftes opp til et nasjonalt nivå.

– Kanskje kan vi få på plass en sentral avtale som regulerer dette, slik at det ikke blir store forskjeller mellom kommunene/fylkeskommune.

Hun sier at læreryrket blir stadig mer digitalisert.

– Det er ikke greit at medlemmene jobber på dugnad og at de ikke får tilrettelagt det de trenger for å gjøre jobben.

Powered by Labrador CMS