Himanshu Gulati.

Frp vil ha omkamp om nasjonal inntaksordning i videregående

Partiet har fremmet nytt forslag om karakterbasert inntak i hele landet.

Publisert

«Elevene har mistet makt», heter det i forslaget der fire av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter ber regjeringen innføre karakterbasert inntak i hele landet.

Blant forslagsstillerne er Himanshu Gulati, partiets representant i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Nærskoleprinsippet passer ikke for alle, og mange opplever at de nærmest blir tvunget til å gå på en skole de bare ønsker seg bort fra, skriver han og partikollegene.

De mener karakterbasert inntak er med på å øke den sosiale mobiliteten og bidra til å redusere sosial segregasjon.

De skriver også at fylkes- og kommunegrenser ikke nødvendigvis representerer naturlige «bo- og arbeidsområder» og at karakterbasert inntak kan bidra til å øke konkurransen mellom skolene, som de mener kan føre til bedre kvalitet.

– For en elev bosatt i Sande i Vestfold og Telemark vil eksempelvis Drammen i Viken være et mye mer naturlig sted å søke skoleplass enn i eget fylke. Lignende eksempler finner man i alle landets fylker. Fritt skolevalg gir også elevene økt fleksibilitet, frihet og muligheter i slike tilfeller, heter det i forslaget.

Les også: «Fritt skolevalg» virker ikke

Dragkamp

Dagen etter at Stortinget ble oppløst, 21. juni 2021, gikk regjeringen, som da ble ledet av Høyres Erna Solberg, ut med at Kunnskapsdepartementet hadde gjort endringer i forskriften til opplæringsloven. Endringen medførte at alle fylker måtte innføre karakterbasert inntak i videregående skole fra våren 2022.

Saken skapte stor debatt og da Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom til makten opphevet de det nasjonale pålegget og det ble igjen opp til fylkene å bestemme inntaksmodell i videregående skole.

Per i dag har Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har karakterbasert inntak i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder. Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag har ulike varianter av nærskoleprinsippet.

Før Utdannings- og forskningskomiteen skal behandle forslaget fra Frp, er det åpent for skriftlige innspill. Fristen er satt til 16. mars.

Powered by Labrador CMS