Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen skroter nærskoleprinsippet.

Regjeringen vil innføre karakterbasert inntak i hele landet

Nærskoleprinsippet blir skrotet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V). – Utidig statlig overstyring, svarer Sp.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, sier Melby i en pressemelding søndag.

Samtidig skal det være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder.

– Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp, heter det i pressemeldingen.

Skapte stor debatt

I Granavolden-plattformen het det at regjeringen vil «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur».

I fjor høst sendte regjeringen to modeller for karakterbasert inntak på høring. Det skapte stor debatt.

SV-leder Audun Lysbakken mente regjeringen utviste en arroganse overfor fylkene, Arbeiderpartiets Martin Henriksen uttalte at såkalt fritt skolevalg truer distriktsskolene.

Under en høring på Stortinget i februar sa ti organisasjoner, deriblant NHO, LO, Delta og Virke, nei til regjeringen to foreslått modeller. Og den 24. april i år ble forslaget parkert i Stortinget.

Nå skal det imidlertid lages en ny modell, basert på de innspillene som kom i forrige runde, skriver regjeringen i søndagens pressemelding.

Les også: Malkenes: – En fellesskole kan ikke bygges på markedsprinsipper

Tidligst fra høsten 2022

Modellen har Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utarbeide i tett dialog med KS og fylkeskommunene.

– Utdanningsdirektoratet skal også se på hvilke konsekvenser et friere skolevalg vil ha for blant annet kostnader til skyss, behov for elevbosteder og skolestruktur, sier Melby, som tar sikte på å spikre modellen til våren. Den kan tidligst gjelde fra høsten 2022.

Både Vestland og Vestfold og Telemark har nylig vedtatt et nærskoleprinsipp, slik at ikke inntaket kun blir basert på karakterer. Andre fylker som har vedtatt en form for nærskoleprinsipp, er Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Vestland, samt Troms og Finnmark.

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand reagerer på at regjeringen nå vil sette disse vedtakene til side, og gå en ny runde for å innføre karakterbasert inntak i hele landet.

Les også: Færrest elever får innfridd førsteønsket med «fritt skolevalg»

– Utidig statlig overstyring

– Regjeringen tar omkamp på en sak de ikke vant frem med i fylkestingsvalget i fjor - derimot tapte de over store deler av landet. Karakterbasert inntak er heller ikke forankret faglig og har ikke bevist gjort skolegangen bedre for elever, skriver hun i en sms til Utdanningsnytt søndag kveld.

– Karakterbasert inntak i videregående betyr i realiteten at noen få, de med de beste karakterene, kan velge hvilken skole de vil gå på. Det vil bidra til et system hvor man ikke støtter opp under de mange, men bare noen få, i skolen.

Knutstdatter Strand mener det må være opp til fylkene å avgjøre hvilken inntaksordning de ønsker.

– Dette er utidig statlig overstyring. Videregående skole er den viktigste oppgaven de folkevalgte i fylkeskommunene har, og da må de få styre over inntaket. Senterpartiet vil stoppe dette om vi danner ny regjering etter valget i 2021.

Les også: – Fritt skolevalg er den mest rettferdige av mange urettferdige ordninger

– Går til krig

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg er ikke noe mildere i reaksjonen søndag kveld:

– Vi har ei regjering som går til krig mot elever, næringsliv og små lokalsamfunn i hele landet. Tross massiv motstand mot forslaget, tvinger likevel Høyre-regjeringen sin modell om karakterbasert opptak på hele landet, sier Tvedt Solberg.

– Dette forslaget er et alvorlig feilgrep, og må stoppes. Fritt skolevalg betyr i realiteten å true flere distriktsskolers eksistens og sende svake elever fra byen ut på hybel i stedet for å få muligheten til å gå på en skole i nærmiljøet sitt. Dette er et eksempel på en Høyre-regjering som sitter i Oslo og tvinger en modell på hele landet, som vi vet vil føre til sentralisering og nedleggelse av skolene i distriktene.

Les også: Ap: Fritt skolevalg truer distriktsskolene

– Må legges i skuffen

Tvedt Solberg reagerer også på språkbruken i pressemeldingen:

– Melby burde i det minste være så redelige at hun ikke kaller valget fritt, det regjeringen foreslår er karakterbasert opptak som vi vet fører til elevsortering, økte forskjeller og segregering etter foreldrenes inntekt og utdanning, elevprestasjoner og etnisk bakgrunn.

– I pressemeldingen skriver regjeringen at de tar med innspillene fra forrige runde og nå skal utvikle en ny modell. Har du troen på at de kan finne en modell som fylkene kan nikke til?

– Nei, for det er ikke mulig å lage en modell som ivaretar alle motforstillingene fra forrige runde. Innspillene de fikk var å skrote ideen, motstanden i høringen var overveldende. Det eneste riktige er å nedkjempe dette forslaget og legge det nederst i en skuff.

Les også: NIFU-forsker:– Friere skolevalg gjør at elevene presterer bedre

©NTB)

Powered by Labrador CMS