SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken: Oppgitt over regjeringens arroganse

– Når regjeringen velger å vedta såkalt fritt skolevalg i alle fylker uten å lytte til ekspertutvalget, viser det at vi har en regjering som ikke er kunnskapsbasert, sier SV-lederen.

Publisert Sist oppdatert

– Begrepet «fritt skolevalg» er Høyres største markedsføringsbløff noensinne. Vi vet jo at dette ikke handler om fritt valg, men om karakterbasert inntak og konkurranse om skoleplasser. Såkalt «fritt skolevalg» innebærer at bare elever med de beste karakterene kan velge fritt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Onsdag kunne Utdanning fortelle at regjeringen har bestemt seg for å innføre fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak, i videregående i alle landets fylker. De kommer ikke til å vente på rapporten fra ekspertutvalget SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har satt ned. Utvalget som utreder ny inntaksordning til de videregående skolene i Oslo, skal presentere sine forslag til alternativer i januar 2020.

Kritisk: Aps Martin Henriksen

– Ideologisk tvangstrøye

Fra tidligere er det kjent at både Venstre og Frp støtter regjeringen i deres inntakspolitikk. Onsdag fortalte Krfs utdanningspolitiske talsmann, Hans Fredrik Grøvan, at også de vil stemme med regjeringen i et slikt spørsmål.

Nyheten har skapt stor debatt. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal retter sterk kritikk mot både regjeringens fremgangsmåte og Krfs avgjørelse. Og i opposisjonen er de tydelige på at de mener regjeringen overkjører lokaldemokratiet.

– Hvis Høyre vil overstyre alle folkevalgte fra et kontor i Oslo, kan de bare legge festtalene om lokaldemokrati i skuffen, sier Arbeiderpartiets Martin Henriksen.

– Å tvinge samme ideologiske tvangstrøye på alle fylkene er virkelighetsfjernt og viser hvor lite regjeringen bryr seg om Norge utenfor regjeringskvartalet.

– Svært arrogant

Både SV-lederen og Ap-politikeren mener regjeringen burde avvente rapporten til ekspertutvalget i Oslo.

– At regjeringen ikke en gang har tenkt å vente på rapporten fra ekspertutvalget og gjennomgå de ulike modellene som eventuelt foreslås for inntak til de videregående skolene i Oslo, er svært arrogant overfor Oslos velgere, sier Lysbakken og legger til:

– Grunnen til at byrådet nedsatte ekspertutvalget, er at de har sett de negative konsekvensene av fritt skolevalg og ønsker å skape et mer rettferdig system. Men regjeringen er altså ikke interessert i å vente til forslagene foreligger. Det viser at vi har en regjering som ikke er kunnskapsbasert.

– Hva er problemet med fritt skolevalg?

– I byene fører systemet til større klasseskiller og mer ulikhet. I distriktene fører systemet til at distriktsskolene trues og noen elever får lang reisevei. Vi har også sett en overetablering av friskoler som tilbyr studiespesialiserende programmer i videregående. Dette går selvsagt utover den offentlige skolen. En slik utvikling ønsker ikke SV.

– Hva slags inntaksmodell mener SV er den mest rettferdige?

– Det å finne fram til en inntaksmodell som oppleves som rettferdig for alle, er ingen enkel oppgave. Og valg av inntaksmodeller er politisk omstridt. Derfor beundrer jeg min partifelle byråd Inga Marte Thorkildsen for å ha nedsatt et kommunalt ekspertutvalg som har fått i oppgave å utrede ulike inntaksmodeller. Her får vi jo mulighet til å vurdere ulike modeller, sier Lysbakken.

Fire timers busstur

Henriksen mener regjeringens politikk er "en direkte trussel mot en desentralisert skolestruktur".

– Dette forslaget fører til mer sentralisering, og det er gjerne unge som i utgangspunktet sliter på skolen som vil tvinges til å flytte hjemmefra når de skal begynne i videregående skole, sier Henriksen.

Han mener Høyre vil tvinge alle fylker til samme modell fordi partiet er opphengt i debatten om såkalt «fritt skolevalg» i Oslo.

– Virkeligheten i distriktsfylkene er annerledes enn i Oslo. «Fritt skolevalg» i Oslo er riktignok omdiskutert, men der er de videregående skolene enn trikketur unna. I Troms må enkelte elever kanskje tvinges til å ta en fire timers busstur dersom Høyre får viljen sin, sier Henriksen.

Segregering

Både Lysbakken og Henriksen mener Høyre burde se til Sverige. I en sak Utdanning publiserte tidligere denne uken, advarer både elever, lærere og forskere Norge mot å innføre fritt skolevalg og følge i deres skole-fotspor.

– Erfaringene fra Sverige viser at karakterbasert opptak gir større skiller mellom skoler og elever. Den norske fellesskolen er bygd på tanken om at elever møtes på tvers av foreldres inntekt eller karakterer. Derfor er det noe unorsk over det regjeringen nå, sier Henriksen.

– Vi vet fra Sverige at fritt skolevalg fører til økt segregering og truer den likeverdige skolen. Dette er en skolemodell SV er sterkt imot og som vi selvsagt ikke ønsker å tvinge alle fylker til å innføre, sier Lysabakken og legger til:

– I Oslo har vi hatt 18 år med Høyre-styre og fritt skolevalg. Her ser vi allerede resultatene av det svenske forskere og OECD advarer mot, økt segregering, minsket likeverdighet og skoler som oppfattes av ungdom som A- og B-skoler.

Varsler kamp

SV-lederen sier han vil kjempe i Stortinget for at Høyres endringsforslag ikke skal vedtas.

– Lykkes vi ikke med det, så lover jeg at dette er noe av det første jeg vil ta tak i dersom de rødgrønne vinner valget i 2021, sier Lysbakken.

Powered by Labrador CMS