Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

KS fikk fullt gjennomslag i Rikslønnsnemnda:
Rødt og SV bekymret for at arbeidsgivere kan spekulere i tvungen lønnsnemnd

– Jeg er bekymret for at vi nå mister mange, mange gode lærere, sier leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt i Rødt.

Publisert

Hun mener dagens kjennelse fra Rikslønnsnemnda føyer seg inn i et mønster som tilsier at enkelte yrkesgrupper, som lærere, ikke har reell streikerett lenger.

– Det vi ser nå er konsekvensen av en uklok beslutning om å stoppe lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd, sier Nyholt.

Også i SV reagerer de.

– Dette resultatet viser at SV gjorde rett i å stemme mot tvungen lønnsnemnd. Den hyppige bruken av tvang for å avslutte streiker svekker arbeidsfolk i offentlig sektors stilling. Streikeretten og kraften i fagorganisering blir uthulet av denne politikken, sier kunnskapspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård til NTB.

Les også: Lønnsvinnere 2022: Ledere og sivilingeniører. Lønnstapere 2022: Skole- og barnehageansatte

– Politikerne tar ikke ansvar

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener praksisen med tvungen lønnsnemnd ikke kan fortsette slik den nå fungerer.

– I realiteten så kan arbeidsgiver lene seg tilbake, og vente på at enhver streik i offentlig sektor blir avblåst gjennom tvungen lønnsnemnd og at de får sine krav igjennom i nemnda. Da er streikeretten begrenset, noe som bør bekymre mange også langt utenfor våre egne rekker, sier Handal.

Han mener landets politikere ikke har tatt noe ansvar for det han karakteriserer som en pågående lærerkrise.

– Det kreves mer enn programformuleringer fra ansvarlige politikere. De må handle, sier Handal og mener politiske tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde lærere er helt fraværende.

Les også: UDF-leder: – Kynisk maktbruk av KS

– Skal ikke blande oss i lønnsspørsmål

Hege Bae Nyholt i Rødt viser til at de to ganger har foreslått på Stortinget en gjennomgang av ordningen med tvungen lønnsnemnd.

– Resultatet av det siste forslaget er at regjeringen har en dialog med partene. For oss er det avgjørende at dette ikke bare blir prat, men at man sikrer reell streikerett og at arbeidsgivere ikke bare automatisk vinner frem ved tvungen lønnsnemd. Vi kan ikke ha en situasjon hvor arbeidsgiver bare lar en streik gå til staten griper inn og samtidig vet at de da får fullt medhold, sier Nyholt.

– Steffen Handal peker i økende grad på politikerne, som snakker varmt om behovet for kompetanse i skolen, men som samtidig nekter å gripe inn i lønnsoppgjørene som er avgjørende for å få inn denne kompetansen. Mener du det er på tide at politikerne på Stortinget blander seg i lønnsoppgjøret?

– Det er et prinsipp i samfunnet at vi politikere ikke skal blande oss i lønnsspørsmål, men skal overlate det til partene i arbeidslivet. Men det er et alvorlig problem at streiker blir avsluttet gang på gang med tvungen lønnsnemnd. Jeg forstår lærernes frustrasjon og raseri, og jeg støtter deres krav og rett til å streike. Vi må sikre at lærerne har streikerett, det er det jeg kan si i dag, sier Nyholt.

Powered by Labrador CMS